Vaksinering av befolkningen vil foregå i Holthallen. Vaksinelokaler må være store og oversiktlige og krever en god trafikal infrastruktur, tilgang på parkeringsplasser og universell utforming.

Tar i bruk Holthallen til vaksinering om to uker

Publisert Sist oppdatert

Holthallen tas i bruk til vaksinering 17. februar. Det opplyser Kongsvinger kommune i en pressemelding onsdag.

— Kommunens kriseledelse har i dag besluttet at Holthallen tas i bruk til vaksinering fra og med onsdag 17. februar. Antall vaksiner har økt de siste ukene og forventes å øke ytterligere. For å sikre en forsvarlig gjennomføring av vaksineringen har kommunen behov for å ta i bruk idrettshallen.

Kommunen har avholdt møte med Idrettsrådet og informert om situasjonen. Kommunen skriver at flytting av KIL Turn sitt utstyr, som bruker hallen, vil skje i slutten av neste uke.

Slik ligger vaksinasjonen an

Kongsvinger har sin første gruppe med ferdigvaksinerte pasienter, og har satt andre dose med vaksine hos sykehjemsbeboere. Full effekt av vaksinen oppnås en uke etter andre dose.

Onsdag er 79 personer i Kongsvinger registrert vaksinert med andre dose, viser Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK. Det kan være noe forsinkelser i registreringen.

Vaksinasjonen startet 7. januar på Langelandhjemmet og Roverudhjemmet med Thora Marit som fikk den første vaksinen i Kongsvinger.

sine nettsider opplyser kommunen om at de får 330 doser denne uken. De forventer å komme langt på vei i vaksineringen av prioriteringsgruppe 2 (innbyggere over 85 år og utvalgte helsepersonellgrupper).

Kongsvinger kommunen følger myndighetenes anbefalinger for hvem som tilbys vaksine og når: Se prioriteringslisten til Folkehelseinstituttet her.

Innbyggerne vil bli varslet når de kan ta kontakt for å bestille seg time til vaksinering.

Kongsvinger kommune oppfordrer alle innbyggere over 18 år til å registrere seg digitalt for vaksinering. Kommunen gjør oppmerksom på at det kan ta lang tid fra registrering til varsel om at du kan bestille time. Dette avhenger av hvor mange vaksinedoser Kongsvinger får, og når disse kommer. Slik situasjonen er nå får kommunen vite dette 1-2 uker i forkant.

Powered by Labrador CMS