Kommunen legger planen videre for vaksinasjon og har bestemt at massevaksinasjon skal foregå her i Holthallen.

Kommunen massevaksinerer i Holthallen

Når kommunen setter i gang massevaksinering, er det særskilte krav til lokaler og kapasitet som må oppfylles. Fredag ble det besluttet at Holthallen skal benyttes til dette i Kongsvinger.

Publisert Sist oppdatert

Krisestaben har fredag besluttet at Holthallen skal benyttes til massevaksinering av innbyggerne, opplyser Kongsvinger kommune i en pressemelding.

— Norge står i en pandemi, Kongsvinger kommune har et høy smittetrykk og vi skal gjennomføre vaksinering av et stort antall mennesker på kort tid.

Kommunen skriver i pressemeldingen at de er bedt om å sikre kapasitet på vaksinasjon opp mot 700 personer per dag.

— For å ivareta logistikk og godt smittevern settes det særskilte krav til lokalene hvor massevaksinering skal foregå.

Holthallen brukes i dag av KIL Turn og Crystal Cheerteam.

— Vi ser at dette dessverre vil påvirke KIL Turn, Crystal Cheerteam og også andre idretter sine aktiviteter fremover. Samtidig er det svært viktig å få på plass gode lokaler som gjør at vi kan få en sikker og effektiv massevaksinering av befolkningen.

Kommunen opplyser om at de vil invitere til møte med Idrettsrådet og aktuelle idrettslag neste uke for å finne løsninger.

De takker Idrettsrådet og KIL Turn for et konstruktivt samarbeidsmøte og befaring på Vekstsenteret, som var i regi av styreleder Gry Høgberg i KIL Turn. Men det hjalp altså ikke at KIL Turn ba kommunen se på andre alternativer.

Kommunenes fagfolk konkluderte etter befaringen på Vekstsenteret på Rasta med at lokalene ikke oppfyller de kravene som massevaksinering krever.

I pressemeldingen lister kommunen hva disse kravene innebærer. Deriblant god trafikal infrastruktur, god tilgang på parkeringsplasser og universell utforming, samt store og oversiktlige lokaler.

— En innbygger vil bruke i gjennomsnitt cirka 30-40 min fra registering til ferdig observert etter vaksinasjon. Av smittevernhensyn skal vaksinested ikke ligge i tilknytning til lokaler der man møter andre befolkningsgrupper som deltar på annen aktivitet, eksempelvis skole eller næringsvirksomhet.

Powered by Labrador CMS