Forhåpentligvis går det mot lysere tider, men vaksinen er det eneste vi har for å bekjempe pandemien vi står i, understreker kommuneoverlege Camilla Kvalø Smedtorp og fastlege Håvar Rimfeldt-Kvale.

Camilla og Håvar går ut mot vaksineskepsis

Onsdag startet vaksineringen av befolkningen i Holthallen. Samme dag går Camilla Kvalø Smedtorp og Håvar Rimfeldt-Kvale ut for å informere om koronavaksine og svare på noen av de ofte stilte spørsmålene.

Publisert Sist oppdatert

Kommuneoverlege Camilla Kvalø Smedtorp og fastlege Håvar Rimfeldt-Kvale ønsker å forhindre at vaksineskepsis brer seg i befolkningen. Når det skrives om usikkerhet og skepsis til vaksiner i mediene blir folk usikre, opplever de.

— Mange er bekymret for bivirkninger de har lest om, noen har spørsmål om de forskjellige vaksinene og ulik effektgrad, forteller fastlegen.

Han opplever likevel at en høy prosentandel takker ja til vaksine, etter å ha fått svar på spørsmålene lurer på.

— En del er nok skeptiske i utgangspunktet. Får man ikke stilt de spørsmålene man lurer på er det nok flere som sier nei, tror Håvar.

Et informert valg

Det er en ressurskrevende jobb å ringe pasientene, men det lønner seg, sier han. Ved spørsmål kan befolkningen også ringe kommunens koronatelefon.

— Det handler om å ta et informert valg. Koronavaksinen er valgfri og helt gratis. Vi ønsker at innbyggerne vet hva de takker ja, og eventuelt nei til, sier kommuneoverlege Camilla Kvalø Smedtorp.

Per 17. februar er 1.174 personer i Kongsvinger vaksinert med første dose, viser tall fra Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK. 316 personer er registrert med vaksinert med andre dose.

— Effekten av vaksine avhenger av det totale antallet i befolkningen som tar vaksine. Det er først når vi kommer på et betydelig antall vaksinerte at vi kan begynne å leve normalt igjen, sier Camilla, som minner om at man foreløpig ikke blir fritatt fra smittevern eller karantene når man er vaksinert.

Digital vaksinekø fanger opp

De fleste fastlegene i kommunen gjør som Håvar Rimfeldt-Kvale ved Byparken legesenter og vaksinerer de øvre pasientgruppene selv.

Fastlegene vaksinerer pasientene over 65 år og personer mellom 18 og 64 år med sykdommer eller tilstander med høy risiko for alvorlig sykdomsforløp. Utover dette og ned til 18 år, sørger kommunen for å vaksinere.

Onsdag startet vaksineringen av befolkningen i Holthallen etter at antall vaksiner har økt de siste ukene og forventes å øke ytterligere. Kommunen er i gang med prioriteringsgruppe 3, personer som er 75-84 år. Kommunen følger myndighetenes anbefalinger for hvem som tilbys vaksine og når: Se prioriteringslisten til Folkehelseinstituttet her.

Både kommuneoverlegen og fastlegen understreker nytten av å registrere seg i vaksinekø, som fanger opp mange. En ting er å vaksinere rene aldersgrupper, men noen skal frem i prioriteringsrekkefølgen på grunn av underliggende sykdommer. Dette kan man registrere i vaksinekøen.

De som ikke har fastlege i kommunen vil også vaksinekøen fange opp. I tillegg blir registering i vaksinekø viktig når kommunen skal sørge for at alle som oppholder seg over lenger tid i Kongsvinger skal få tilbud om vaksine, selv om de ikke er folkeregistrert her.

Milde bivirkninger mot alvorlig sykdom

— Så lenges antall doser vaksiner har vært lave, har det fungert bra å vaksinere på fastlegenes kontor, hvor man også får personlig oppfølging. Og for å ha det sagt, det som begrenser vaksineringen er ikke kapasitet hos kommune eller fastlegene, det er tilgangen på vaksiner. Vi vaksinerer så fort vi får de i hus, sier Håvar.

De to legene viser til at det er dokumentert tydelig effekt på mindre alvorlig sykdomsforløp ved koronavaksinering, og at det er dette som danner grunnlag for prioriteringsrekkefølgen til Folkehelseinstituttet. Til en viss grad er det dokumentert at man beskytter andre om man er vaksinert selv.

Foreløpig kan det dokumenteres at vaksinen beskytter mot mutert virus. Den vanligste vaksinebivirkningen er smerter på stikkstedet, men også feber og andre symptomer som gir følelsen av mildt sykdomsforløp kan melde seg.

— Men det går som regel fort over, og er ingenting mot det å bli smittet med covid-19 og få et alvorlig sykdomsforløp, sier Håvar, som selv har fått sin andre dose med koronavaksine onsdag.

Prosess før godkjenning

Kommuneoverlegen opplyser om at Kongsvinger på nåværende tidspunkt kun har mottatt og tatt i bruk vaksinen Comirnaty fra BioNTech og Pfizer. Flere vaksiner mot covid-19 er godkjent, og flere er under utvikling og utprøving.

— For at vaksiner skal godkjennes er det veldig strenge kriterier som går på effekt, sikkerhet og effektivitet. Det tas ingen unnasluntringer, kriteriene må være godkjent. Når de først er godkjent er de gode nok, men de ulike vaksinene har de forskjellig virkningsmekanismer, sier Camilla, som understreker at det er en kjent teknologi for vaksinen etter SARS-viruset i 2003.

Hun beskriver vaksineutviklingen som et «tog i fart som man har kunnet hoppe på».

— Det har gått kjapt, vaksinen var ferdig for allerede ett år siden, så er det sikkerhetsting som har tatt tid. Men likevel ikke så lang tid, for mye av byråkratiet som en ny vaksine må igjennom var allerede unnagjort. Det er viktige momenter som kan forklare hvorfor det er gått kjapt, om det er noen som er skeptiske til vaksinen av den grunn, sier Camilla.

Powered by Labrador CMS