Andreas Fuglum (t.v.) fra Kongsvinger kommune og Arne Skybak fra Innlandet fylkeskommune samarbeider om å finne nye og nødvendige tiltak for å bedre trafikksikkerheten i det ulykkesbelastede krysset Eidemsgate/Parkvegen.
Andreas Fuglum (t.v.) fra Kongsvinger kommune og Arne Skybak fra Innlandet fylkeskommune samarbeider om å finne nye og nødvendige tiltak for å bedre trafikksikkerheten i det ulykkesbelastede krysset Eidemsgate/Parkvegen.

Krysset får tydeligere skilting

De første forbedringstiltakene i Kongsvingers ulykkeskryss nummer én vil komme allerede før jul.

Publisert

— Vi kommer til å justere på skiltingen i krysset, slik at skiltene kommer tydeligere frem og at skilt ikke gir feil informasjon i krysset, forklarer Arne Skybak, fagkoordinator trafikksikkerhet på vegne av både Innlandet fylkeskommune (som han representerer) og Kongsvinger kommune.

Sist uke hadde samferdselsavdelingen i fylkeskommunen og Kongsvinger kommune befaring og møte der de diskuterte dagens erfaringer og videre arbeid med utfordringene i dette krysset som omfatter Parkvegen og Eidemsgate.

— Vi ser at informasjon kan være noe av utfordringen i krysset, derfor vil det bli justert på skiltingen. Dette arbeidet vil bli utført før jul, sier Skybak.

I tillegg jobber han sammen med kommunens rådgiver for å innhente mer informasjon om hendelsene som skjer i krysset, nettopp for å kunne ta bedre stilling til ytterligere tiltak.

Arne Skybak.
Arne Skybak.

Blant annet skal flere bussjåfører komme med innspill om deres opplevelse av trafikken i krysset.

— Vi skal inn i neste år bruke noe tid på å få oversikt over alle hendelsene, for å se om det er felles utfordringer i disse. Vi kommer også til å måle hastigheten inn mot krysset, da det er viktig å avklare om for høy fart er med å øke risikoen i krysset, konstaterer Arne Skybak.

Fartsmålinger i og rundt krysset må imidlertid vente siden dette må utføres når det er tørt føre for å få gyldige måleverdier.

Powered by Labrador CMS