— Krysset fungerer ikke slik det skal

Veikrysset Eidemsgate og Parkvegen midt i Kongsvinger sentrum er blitt et mareritt for trafikantene. Ingen andre steder i kommunen skjer det så mange uhell som akkurat her.

Publisert Sist oppdatert

Torsdag i forrige uke oppsto det en ny ulykke mellom to biler, der det også var personskade involvert. Til alt hell ble ingen alvorlig skadet.

— Det er ingen tvil om at dette er et veikryss med høy ulykkesbelastning, konstaterer Arne Skybak, koordinator for trafikksikkerhetstiltak i Innlandet fylkeskommune.

Han har et spesielt fokus på fylkesveiene i Kongsvinger-regionen, og har naturlig nok merket seg dette krysset.

— Her må vi snarest gjøre forbedringer. Derfor er jeg glad for at vi allerede har fått en henvendelse fra Kongsvinger kommune for raskt å se på nye løsninger. Vi må gjøre dette sammen, siden det er en fylkeskommunal og en kommunal vei som krysser hverandre, fortsetter Skybak.

Han tror møtet med kommunen kan bli holdt allerede nå i desember, og at forbedrede trafikksikkerhetstiltak kan være på plass i løpet av kort tid.

— Vi må først få avklart de faktiske forholdene. Hvor mange ulykker det har vært, hva slags ulykker, hvor mange med personskader og hvordan ulykkene har oppstått.

Skybak mener noe av hovedutfordringen er at to veier som i utgangspunktet er forkjørsregulert møtes i dette krysset. Helt fram til Eidems gate har nemlig også trafikanter i Parkvegen forkjørsrett. Men når man kommer til krysset oppheves denne gjennom et vikepliktskilt.

Det at man ikke har fått med seg opphevelsen av forkjørsretten kan være en del av forklaringen, men da veien ble anlagt som en trafikkåre gjennom sentrum av Kongsvinger fikk også Eidems gate forkjørsrett. Dette var nytt for både bilister og andre trafikanter – og framstår fortsatt som ganske uvant.

— Dette krysset fungerer ikke etter intensjonen, det er for mange hendelser her. Til tross for at det lav fart, så er det likevel et kryss forbundet med mye risiko. Vi har også en plikt til å følge opp og evaluere alle endringer som er gjort de siste årene, nettopp for å finne ut om de er til det beste for trafikkbildet og trafikantene. Dette er et sentrumsområde med mye trafikk og mange myke trafikanter, konstaterer Arne Skybak.

Han vil ikke forskuttere nye tiltak for dette krysset, men av erfaring kan det i første omgang bli tydeligere skilting, noen ganger også mer skilting, mens det i ytterste konsekvens kan bli innført full stopp der det nå er vikeplikt.

Powered by Labrador CMS