Debatt

Innsender Morten Igelkjøn er nærmeste nabo til dette ulykkesbelastede krysset.

«Når skal noen ta ansvar?»

Morten Igelkjøn, Kongsvinger

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens holdning.

Den 17. august 2017 åpnet 600 meter med forkjørsvei gjennom midtbyen i Kongsvinger. Et samarbeidprosjekt mellom Kongsvinger kommune og Statens Vegvesen, der man skulle rute trafikken gjennom Eidems gate i stedet for Storgata.

Tre år senere virker det på meg som om trafikkbildet er det samme, eneste forskjellen er at man i samarbeid med Kongsvingers bilister har skapt ett ulykkeskryss uten like i Kongsvingers historie.

Tirsdag denne uken smalt det igjen for 22. gang (etter det jeg kan se i Glåmdalens arkiv). Eidems gate og Parkvegen er stort sett lite trafikkerte veger, med henholdsvis 40- og 30- sone, men likevel svært ulykkesbefengt.

I utgangspunktet kan man si at det er bilistenes ansvar og at skiltingen er god. Jeg våger å påstå at dette like mye er teknokratene og politikere i stat og kommune sitt ansvar. De ønsker å lage en unaturlig gjennomfartsvei i Kongsvinger sentrum og gir denne status som forkjørsvei.

Tre år senere kommer fortsatt mesteparten av trafikken gjennom krysset fra henholdsvis Taverna og sykehuset. Vi har dermed et trafikkbilde som går på tvers av skiltingen. I tillegg er Parkvegen/Dr. Gundahls veg forkjørsvei mellom Eidems gate og Øvre Langelands veg for krydre kaoset litt.

Som nærmeste nabo til krysset, vil jeg si at vi har ganske god oversikt over trafikkbildet i krysset. Hittil har det heldigvis vært få personskader, men jeg frykter at liv kan gå tapt om noe ikke gjøres snart. De fleste ulykker i krysset skjer nemlig mellom kl 07-09 og 14-17, da flest myke trafikanter ferdes på fortauene rundt krysset.

Myke trafikanter på veg til eller fra eksempelvis skole, sykehus og dagsenter. Krysset benyttes også av grupper av barnehagebarn på tur. Alle disse er stort sett flinke til å se seg for, og bilistene er stort sett flinke til å stoppe for fotgjengere.

Problemet er bare det at kollisjonene i krysset noen ganger er så voldsomme, at biler titt og ofte slenges 10-15 meter i kollisjonene. Flere ganger opp på fortauene rundt krysset.

Jeg frykter det kun er et tidsspørsmål før en myk trafikant blir truffet.

Så kjære Kongsvingers bilister, kan dere være så snill å lære dere kjøremønsteret i dette krysset, holde fartsgrensen og vise aktpågivenhet?

Kjære politikere og teknokrater, kan dere få fingeren ut og sikre dette krysset snart?

Powered by Labrador CMS