Debatt

Skal Kongsvinger utvikle seg som regionsenter, må vi ha lokalt, politisk eierskap og spille på lag med jobbskaperne i næringslivet. Det blir det faktisk nye arbeidsplasser og innbyggere av, skriver Eli Wathne.

Stø styring og fortsatt vekst med Høyre

Eli Wathne

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens holdning.

Ordførerkandidat for Kongsvinger Høyre 

Høyre ønsker å utvikle Kongsvinger som kommune og som regionsenter. Det er viktig, ikke bare for de av oss som bor i Kongsvinger, men for hele regionen. Det krever at vi arbeider langsiktig og målrettet, og med lokalt eierskap til utfordringene våre og ikke minst løsningene. For selv om sentrale rødgrønne politikere lovet både flere offentlige arbeidsplasser og høgskole i stortingsvalget for to år siden, så er det forbausende stille fra den fronten når de nå er i regjering. Skulle de ikke styrke SSB på Kongsvinger? Hvorfor valgte de å utvide Ilseng fremfor fengselet på Vardåsen –og hvorfor står et fullt operativt fengsel tomt i byen vår? Det er foreløpig heller ikke kommet noen nye studier eller endret status for høgskolesenteret i Kongsvinger siden de rødgrønne overtok regjeringsmakten.

Skal Kongsvinger utvikle seg som regionsenter, må vi ha lokalt, politisk eierskap og spille på lag med jobbskaperne i næringslivet. Det blir det faktisk nye arbeidsplasser og innbyggere av. For Kongsvinger er i vekst og vi rundet nettopp 18.000 innbyggere (18.104 i følge SSB). Fra 2019 til i dag har vi blitt om lag 300 flere og det siste kvartalet økte innbyggertallet med 116 personer, mest i hele Innlandet!

Høyre vil alltid arbeide for at Kongsvingerskolen skal gi muligheter for alle, uavhengig av bakgrunn. Vi er ambisiøse på våre barn og unges vegne og vil alltid ha fokus på kvalitet i skolen. Derfor prioriterer vi skole og oppbygging av utdanningstilbud. For selvsagt skal vi som bor i Kongsvinger ha tilgang til læringsmuligheter hele livet, uavhengig om det er på grunnskole, videregående skole, fagskole eller høgskolenivå. Vi vil jobbe for at flere utdanninger legges hit. Vi vil jobbe for å utvikle forskningmiljøet her. Med Solberg-regjeringen fikk vi også nye utdanninger i Kongsvinger og studenttallet vokste fra et par hundre til over 900. Det må vi bygge videre på, og fortsette å jobbe inn mot Høgskolen i Innlandet, regionale og nasjonale myndigheter slik at Kongsvinger blir en fullverdig høgskoleby og på sikt universitetsby.

Det er ikke bare ungdom og de i yrkesaktiv alder som skal ha muligheten for gode liv. Vi blir stadig flere eldre. De siste årene har kommunen satset på hjemmebaserte tjenester slik at alle skal ha mulighet til å bo hjemme så lenge det oppleves trygt og godt. Samtidig skal det være ledig sykehjemsplass når det er den riktige løsningen. Vi ønsker å ta i bruk flere boformer og ønsker derfor også å se om det er mulig å etablere demenslandsby i Kongsvinger, gjerne i samarbeid med våre nabokommuner. Regionalt samarbeid vil være svært viktig fremover.

 Kongsvinger kommune skal være mye for de som trenger det mest. Men Kongsvingersamfunnet er så uendelig mye mer enn kommunale tjenester. Innsatsen fra frivilligheten er uvurderlig. Kommunens samarbeid med lag og foreninger er viktig. Derfor vil Høyre verne om gratis hall- og baneleie for organiserte aktiviteter for barn og ungdom, kontingentstøtte og gratis utlån av utstyr gjennom BUA og sikre egne tilskuddsmidler for grender og tettsteder. Alle skal ha muligheter til et aktivt og sosialt liv - hele livet. Det er bra for den enkelte og for samfunnet som helhet.

 Høyre ønsker et godt og trygt samfunn for alle i Kongsvinger. Da må vi sørge for gode tjenester til de som trenger det aller mest. Vi må velge gode løsninger som står seg over tid og legge til rette for en sunn kommuneøkonomi som gir handlingsrom for vekst. En stemme til Høyre betyr en stemme til en kommunestyregruppe som har store ambisjoner for utvikling av hele Kongsvinger.

Godt valg!

Powered by Labrador CMS