Debatt

Eli Wathne og Øivind Randmæl- Warpe i Kongsvinger Høyre etterlyser signaler fra posisjonspartiene om hva de vektlegger i budsjettarbeidet.
Eli Wathne og Øivind Randmæl- Warpe i Kongsvinger Høyre etterlyser signaler fra posisjonspartiene om hva de vektlegger i budsjettarbeidet.

Stille før stormen

Eli Wathne og Øyvind Randmæl-Warpe

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens holdning.

Kongsvinger Høyre

I forrige uke la formannskapet i Kongsvinger ut kommunedirektørens budsjettforslag på høring. Og flertallskonstellasjonen valgte å holde kortene tett til brystet da saken ble behandlet. 

At deres budsjettforslag ikke er klart, det har vi i Høyre forståelse for. Det er en krevende prosess som gjøres vanskeligere ved at regjeringen ikke fullt ut kompenserer kommunen for lønns, pris- og rentevekst - det alene er 25 millioner kroner. 

Kongsvinger er dessuten en lavinntektskommune som årlig må klare seg med rundt 95% av hva gjennomsnittskommunen har å rutte med - for Kongsvinger utgjør det omslag 90 millioner kroner mindre i 2024 dersom man legger alle driftsinntekter til grunn. 

Men at ingen av de fem representantene fra Ap, PP eller SV i formannskapet ville gi et eneste signal om hva de vektlegger i budsjettarbeidet, er rett og slett for dårlig. Her kunne flertallet valgt å legge skolestruktursaken død. De kunne valgt å fortelle om de er enig eller uenig i forslaget om økt eiendomskatt. De kunne sagt hvilke saker i programmet og samarbeidsplattformen de vil prioritere når de nå jobber med de ulike budsjettpostene. 

For de økonomiske rammene tilsier at man ikke vil få til alt. Kan hende vi da kunne bidratt til å finne sammen i de sakene vi er enige om frem mot kommunestyret den 14. desember. Nå var det helt taust.

Powered by Labrador CMS