SSB-ANBEFALINGEN:

NTL-tillitsvalgt Elin Såheim Bjørkli mener regjeringen må følge opp SSB-direktørens anbefaling med opptil 30 ekstra millioner de neste årene.

– Nå er det opp til regjeringen

Ansatte i SSB forventer millioner fra den nye regjeringen til nye jobber på Kongsvinger.

Publisert

Tillitsvalgt for den største gruppen ansatte ved SSB Kongsvinger, Elin Såheim Bjørkli i Norsk Tjenestemannslag (NTL), mener SSB-direktørens anbefaling om vekst er et signal i riktig retning.

– Det ser positivt ut. Nå er det opp til regjeringen å bevilge pengene som trengs for å satse, understreker hun.

– For hele regionen

Såheim Bjørkli minner om at SSB Kongsvinger siden starten på 1960-tallet, er et politisk prosjekt.

– SSB Kongsvinger er bygget opp takket være politiske vedtak i sin tid. Bedriften er en kompetansearbeidsplass i særklasse for hele regionen, derfor er det politiske engasjementet også stort. Men det er bedre med en styring som ivaretar balansen for Kongsvinger over lengre tid enn at det må politisk styring til, sier hun.

NTL-lederen har på vegne av de ansatte klar beskjed og forventning til leverandørene av valgflesket sist høst. De sitter nå med regjeringsmakt. SSB-direktørens anbefaling er lite verdt uten mer penger. Opptil 30 millioner ekstra frem til 2025 vil kunne gi opptil 50 nye arbeidsplasser for Kongsvinger.

– Det er bra, hvis det blir tilført ressurser for å imøtekomme anbefalingen. Men det er usikker på hva som skjer ellers, sier hun.

– Så hva blir bestillingen til regjeringen?

– Det er jo å sikre at vi har et solid faglig miljø på Kongsvinger, at det er en virksomhet der de ansatte er trygge på at man opprettholder størrelsen på SSB Kongsvinger over tid.

Balanse

Såheim Bjørkli er særlig opptatt av fordelingen av ansatte mellom SSBs avdelinger i Oslo og på Kongsvinger. Kongsvinger-andelen synker, påpeker hun.

– Etter den siste, store omorganiseringen i 2017, som var ganske opprivende og førte til færre ansatte på Kongsvinger i forhold til Oslo, har andelen gått enda mer ned. Det viser behovet for mer langsiktige planer og strategi for å ivareta balansen mellom SSBs avdelinger, sier hun.

Det er også positive trekk ved utviklingen.

– Etter 2017 var det ingen avdelingsdirektører her. Nå har vi to. Det er med på å styrke Kongsvinger, fastslår hun.

Powered by Labrador CMS