Kongsvinger-ordfører Margrethe Harr (Sp) og de andre ordførerne i Innlandet ble bedt om å fortelle hvilke utfordringer de står overfor.

Ønsker annen løsning for dagpendlere

Ordfører Margrethe Haarr (Sp) orienterte torsdag om koronasituasjonen i kommunen. Stengte grenser og psykisk helsekø var blant det Kongsvinger-ordføreren tok opp med Statsforvalteren.

Publisert Sist oppdatert

Torsdag var Kongsvinger blant kommunene som møtte med Statsforvalteren i Innlandet. Til stede var også kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H), samt statssekretærene Lars Jacob Hiim og Paal Pedersen, fra henholdsvis justisdepartementet og kommunaldepartementet.

Ordfører med Margrethe Haarr sier til Mitt Kongsvinger at statsråden ba kommunene fortelle om det utfordringsbildet de nå står overfor.

— Vi var mange som tok ordet, kommunene i Innlandet står i mange like utfordringer, men det er også noen variasjoner i hvordan vi opplever de største utfordringene, sier Haarr.

Hun sier at grensekommunene Kongsvinger, Eidskog og Trysil tok opp stengte svenskegrenser.

— Fra Kongsvingerregionen var det flere ordførerne som holdt innlegg. Kamilla (Thue, ordfører i Eidskog, journ. anm.) og jeg tok opp stengte grenser og hvilke utfordringer det har for næringslivet. Vi delte våre bekymringer for næringslivet som mangler en del av sine ansatte, men også for de ansatte som sitter på svensk side av grensen og ikke får komme på jobb.

— Vi spurte blant annet om de kunne se på en annen løsning for dagpendlerne.

Fredag forrige uke stengte Norges grenser. De med samfunnskritisk arbeid kan dagpendle til Norge. Også norske statsborgere i Sverige får dagpendle på jobb til Norge.

I første omgang gjelder grensereglene i to uker.

Tok opp psykisk helse

— Ellers var vi innom kommuneøkonomi, noe både jeg og Kari Heggelund, ordføreren i Åsnes tok opp. Mange kommuner gikk inn i en tung økonomisk situasjon i 2020, så har det kommet mange ekstrakostnader knyttet til pandemien. Budskapet fra Kongsvinger er at vi bruker de pengene dette koster oss, men så klart vil vi kunne få en litt større utfordring på sikt.

— Min største bekymring er ikke nødvendigvis økonomi, det går om vi har nok ansatte med riktig kompetanse for å håndtere de ekstraoppgavene vi blir pålagt.

—Jeg tok også opp psykisk helse på møtet. Kommunen har fått tilbakemeldinger fra ungdommen, de har det tøft nå i en veldig uforutsigbar hverdag. Kongsvinger kommune er bekymret for hva konsekvensen av dette vil være på sikt, og vi ser allerede nå at det er stor pågang på kommunale helsetjenester innenfor psykisk helse.

Tilbudene for psykiske helsetjenester i kommunen er for tiden under sterkt press. Forrige uke sendte kommunen brev til Statsforvalteren i Innlandet for råd og bistand, men også for å sette psykisk helse på agendaen.

Flere kommuner løftet denne problemstillingen i møtet med Statsforvalteren og statsråden.

Margrethe Haarr sier at kommunen har fått tilbakemelding på at Statsforvalteren vil løfte problemstillingen for å få en avklaring på om dette også er noe man opplever nasjonalt.

Blant de andre temaene på Statsforvalterens kommunemøte i Innlandet var det mer smittsomme viruset og risikovurderinger rundt dette, TISK-strategi og etterlevelse av smitteverntiltak.

Det er så langt ingen påviste tilfeller av det muterte viruset i Kongsvinger, og kommunen har den siste uken ikke fått noen nye smittetilfeller påvist.

Powered by Labrador CMS