Debatt

Øyvind Randmæl-Warpe.
Øyvind Randmæl-Warpe.

– Nå trenger vi alle gode krefter. Også de private.

Sadug Alfeli og Øyvind Randmæl-Warpe, Kongsvinger Høyre

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens holdning.

Venstresiden vil innskrenke foreldrenes rett til å bestemme hvilken barnehage som passer best for barna deres. Dèt kan føre til en negative spiral hvor vi får færre barnehager, og mindre mangfold.

Nrk.no kan dokumentere at flere kommuner sliter med å finne ledige barnehageplasser til Ukrainske barn. Dette fører til at flere Ukrainske foreldre ikke får deltatt i samfunnet, da de heller må passe på sine egne barn. Det rammer spesielt enslige mødre som ønsker å ta del i samfunnet gjennom voksenopplæringen. Men det rammer også samfunnet, som heller må betale stønader til kvinnene, fremfor å få de raskt ut i arbeid. Vi trenger tross alt alle gode krefter.

Selv med mangel på barnehageplasser, velger Sosialistisk venstreparti og regjeringen å gjøre det enda vanskeligere å drifte en privat barnehage. Dette på tross av at mange private barnehager levere kvalitet og kvantitet til befolkningen. I Kongsvinger har vi kommunale og private barnehager, og derfor er debatten om private barnehager også viktig for våre innbyggere.

Hva skjedde med mangfold og retten til å bestemme over eget liv?

Tidlig på 2000-tallet var det stor etterspørsel etter barnehageplasser, og kommunene hadde ikke ressursene og kapasiteten til å åpne barnehager. Derfor valgte Norge å løse problemet ved å vedta en barnehagereform. Denne barnehagereformen gikk ut på at man skulle likebehandle private og kommunale barnehager. Dèt var et klokt valg, ettersom barnehagereformen førte til et mangfold av barnehager. Og det førte at mødre kunne delta i arbeidslivet, noe som styret likestillingen i Norge.

Men nå velger regjeringen, med hjelp av SV, å sette barnehagene opp mot hverandre. Regjeringen har nemlig satt ned et offentlig utvalg som skal utrede hvordan kommersiell drift kan «utfases» i ulike skattefinansierte velferdstjenester. Hva mener regjeringen med «utfases»? Og hvorfor skal skattebetalerne betale for at offentlig sektor blir enda større?

Private barnehager sliter allerede med økonomien, hvorav 4 av 10 går med underskudd. Med høye strømpriser og dyrere varer, vil forslaget til statsbudsjettet gjøre det enda vanskeligere å få økonomien til å gå rundt.

Regjeringen gjør det mindre forutsigbart å starte opp barnehager, og dette i en tid hvor samfunnet trenger flere barnehageplasser som følge av krigen i Ukraina.

Hva er løsningen?

Næringslivet trenger forutsigbarhet og gode rammebetingelser, og det får vi ikke med dagens regjering. Blant annet vil regjeringen øke formuesskatten og utbytteskatten, noe som rammer de små- og mellomstore bedriftene. På toppen av dette sliter små bedrifter og barnehager med høye strømpriser og inflasjon.

Det er nettopp nå regjeringen trenger å strekke ut en hånd til barnehagene. Men de velger dermed å gjøre det motsatte, nemlig å tråkke ned på en bransje som allerede har det vanskelig.

Vi må også gjøre det forutsigbart og attraktivt å drive en barnehage. Dagens regjering gjør det motsatte.

Powered by Labrador CMS