Bente Otterdahl Møller og naboene på Gjemselund har gjentatte ganger tatt opp forsøpling på privat grunn i nærmiljøet med kommunen. I dag fikk de svar på hvorfor kommunen sliter med å få gjort noe med forholdene.
Bente Otterdahl Møller og naboene på Gjemselund har gjentatte ganger tatt opp forsøpling på privat grunn i nærmiljøet med kommunen. I dag fikk de svar på hvorfor kommunen sliter med å få gjort noe med forholdene.

Kommunen uten middel mot privat lagring

Har kommunen noen virkemidler mot skjemmende lagring på privat grunn?

Ikke mange, mener kommunalsjef Rune Lund.

Han informerte formannskapet om saken rundt forholdene på en boligeiendom ved Gjemselund. Mitt Kongsvinger har tidligere omtalt reaksjonene på forholdene på en privat tomt i sentrum, der flere naboer i snart tre år har forsøkt å få ryddet opp på tomten.

Kommunalsjefen ga tirsdag formannskapet en innføring i de virkemidler kommunen har i slike saker, og viste til at lovendringer har gjort det langt vanskeligere for en kommune å kunne gripe inn på «lagring på privat grunn».

Rune Lund viste til at det må legges til grunn at slik lagring er «sterk skjemmende», samt at lagring defineres som avfall. En avskiltet bil er ikke i denne sammenheng avfall.

Lund konkluderte derfor med at reviderte lover på dette området gir kommunen langt mindre mulighet til å kunne rydde opp i slike saker.

- Men vi har i denne saken tatt ny kontakt med huseier, og tatt opp det faktum at det benyttes en ulovlig innkjøring til eiendommen det må ryddes opp i. Det er ryddet opp litt på eiendommen, og vi håper også at det er mulig å få fjernet bilene det her er snakk om, informerte Lund politikerne om.

Powered by Labrador CMS