– Mitt råd til styrene, blant annet i idrettslag, foreninger og borettslag, er at de knytter til seg noen som har god kompetanse innen regnskap, sier bostyrer Geir Langhelle i en generell kommentar.
– Mitt råd til styrene, blant annet i idrettslag, foreninger og borettslag, er at de knytter til seg noen som har god kompetanse innen regnskap, sier bostyrer Geir Langhelle i en generell kommentar.

Knights-konkursen: – Vurderer private søksmål

Det blir ingen flere straffesaker etter konkursen i Kongsvinger Knights Elite, men en av kreditorene jobber med personlige erstatningskrav mot tidligere styremedlemmer.

Publisert Sist oppdatert

Onsdag kunne Mitt Kongsvinger avsløre at tidligere styreleder og daglig leder i Kongsvinger Knights Elite er dømt til 24 dagers betinget fengsel for uaktsomt regnskapsrot.

Overtredelsene av regnskapsloven ble avslørt av advokat Geir Langhelles bobehandling etter hockey-klubbens oppbudsbegjæring 18. desember 2018.

Øko-teamet i Innlandet politidistrikt startet etterforskning i kjølvannet av konkursen, og det ble etter hvert tatt ut tiltale mot mannen som var både styreleder og daglig leder. Tiltalen beskrev hvordan det ikke var sørget for løpende ajourhold av regnskapet – blant annet ved at «kostnadsbilag på minst cirka 1.800.000 kroner ikke ble levert til regnskapsfører for bokføring».

Bakgrunn for saken

Mannen som er dømt etter konkursen ønsker ikke å kommentere saken overfor Mitt Kongsvinger. Dommen på 24 dagers fengsel ble avsagt i en såkalt tilståelsessak. Han slipper å sone dersom han holder seg på rett side av loven i to år.

Advokat Geir Langhelle skrev følgende i sin sluttinnberetning til Glåmdal tingrett:

– Bostyret forutsetter at Innlandet Politidistrikt iverksetter etterforskning for å avklare om det foreligger tilstrekkelig forsett fra enkelte eller flere medlemmer av styret. Bostyret presiserer at det ikke er foretatt individuell vurdering i forhold til enkeltpersoner i styret og/eller ledelsen.

Overrasket over avslutningen

Avsnittsleder for økonomisk kriminalitet i Innlandet politidistrikt, politiinspektør Richard Røed, bekrefter overfor Mitt Kongsvinger at saken er avsluttet fra påtalemyndighetens side.

Avsnittsleder for økonomisk kriminalitet i Innlandet politidistrikt, Richard Røed, sier at etterforskningen etter Knights-konkursen er avsluttet.
Avsnittsleder for økonomisk kriminalitet i Innlandet politidistrikt, Richard Røed, sier at etterforskningen etter Knights-konkursen er avsluttet.

– Slik saken lå an, hensett lovens strenge beviskrav, var det ikke grunnlag for å forfølge saken mot andre personer enn domfelte, sier Røed.

– Jeg tar påtalemyndighetens avgjørelse til etterretning, men er noe overrasket over at de ikke har gått ytterligere i dybden av saken med tanke på eventuelt ansvar hos andre styremedlemmer. Utover det har jeg ingen kommentar, sier Langhelle.

I dommen fra tingretten går det frem at domfelte stolte på de råd han fikk fra tillitsfolk rundt seg, og at han fulgte det han forstod var vanlig praksis.

– I så måte kan det ikke utelukkes at det er flere ansvarlige her, slår tingretten fast.

Kreditor går videre med saken

En av kreditorene etter konkursen i Kongsvinger Knights Elite, Paulsen Sport Import, har rettet personlige erstatningskrav mot to av lederne i hockey-klubben. Begge kravene ble innstilt av forliksrådet fordi de ikke egner seg for behandling der. Den ene som har mottatt erstatningskrav, er domfelte.

Ved registreringsforretningen gjennomført tre dager etter konkursen, hadde Paulsen Sport Import 159.738 kroner utestående hos Kongsvinger Knights Elite.

– Når det nå foreligger en dom som bekrefter regnskapsrotet i Kongsvinger Knights Elite, så øker sannsynligheten for at man også kan stille lederne personlig ansvarlig for det tapet kreditorene er påført, sier advokatfullmektig Mari Enger Flobergseter hos Advokatfirmaet Consensus Ans.

Hva skjer videre nå?

– Generelt kan en slik sak løses på flere måter, uten at den nødvendigvis ender i domstolen. Hvordan vi skal jobbe videre er det for tidlig å si noe om, sier Flobergseter.

– Dommen mot den tidligere hockey-lederen er et eksempel på hvilket ansvar som hviler på personer som påtar seg ulike styreverv. Det er viktig at alle som blir spurt, og som vurderer å takke ja, setter seg ordentlig inn i alvoret som en slik rolle medfører, sier Geir Langhelle.

Gjennom en lang karriere innen jussen, blant annet som en hyppig brukt bostyrer, har han sett og hørt om flere eksempler der styremedlemmer har kommet i erstatningsansvar – og som har måttet betale store erstatningsbeløp.

Viktig med regnskap-kompetanse

– Mitt råd til styrene, blant annet i idrettslag, foreninger og borettslag, er at de knytter til seg noen som har god kompetanse innen regnskap. Dersom ingen av dem som blir valgt har det, så er det avgjørende å leie inn en profesjonell regnskapsfører, sier Langhelle.

Han poengterer at styremedlemmer risikerer å bli forfulgt både strafferettslig og erstatningsrettslig. Styreansvaret er i utgangspunktet individuelt hvor det enkelte styremedlem blir vurdert hver for seg, men styrelederen har plikt til å koordinere styrearbeidet.

– Det er viktig å ikke skape en frykt som gjør at folk vegrer seg fra å stille som kandidater til styreverv. Dersom man setter seg inn i reglene og tar ansvar for å følge dem, er det ingen fare. Sørg for å si i fra om kritikkverdige forhold, og meld dette skriftlig. Hvis det ikke blir bedring, er det grunn god nok til å trekke seg fra styrevervet, sier Langhelle.

Lurt å tegne forsikring

Ut fra konsekvensene et styreverv kan føre med seg, anbefaler Langhelle alle styrer i virksomheter over en viss størrelse om å tegne styreansvarsforsikring.

– Styreansvarsforsikring er noe alle lag, foreninger og virksomheter bør ha for sitt til enhver tids sittende styre. Dette er en investering som er veldig billig sett opp mot hvilke erstatningskrav som kan komme. En slik forsikring vil dekke tap som følge av krav rettet mot enkeltpersoner eller hele styret. Skulle det vise seg at erstatningene er berettiget som en følge av grov uaktsomhet, kan forsikringsselskapet søke regress, sier Langhelle.

Powered by Labrador CMS