—Lederen var ikke klar over ansvaret

Manglende bokføring frem mot konkursåpningen i 2018, endte med tiltale mot mannen som ledet Kongsvinger Knights Elite. Nå er han dømt til betinget fengsel for å ha holdt kostnadsbilag verdt nesten to millioner kroner unna regnskapsføreren.

Publisert Sist oppdatert

Fengselsstraffen på 24 dager er gjort betinget, noe som betyr at han slipper å sone om han holder seg på rett side av loven i to år.

Domfelte var daglig leder for ishockeyklubben Kongsvinger Knights Elite fra tidlig i 2018. Fra april samme år kledde han rollen som både daglig leder og styreleder.

Det var først etter at klubben meldte oppbud og konkursen var et faktum 18. desember i 2018, at regnskapsrotet for alvor ble avslørt. Advokat Geir Langhelle ble oppnevnt som bostyrer, og hans omfattende bobehandling satte søkelyset på den mangelfulle regnskapsførselen.

I ettertid ble mistanken styrket gjennom politietterforskning, og en påfølgende tiltalebeslutning tatt ut av øko-teamet i Innlandet politidistrikt.

Ifølge tiltalebeslutningen «unnlot idrettslederen å sørge for et løpende ajourholdt regnskap over selskapets inntekter, utgifter, eiendeler og gjeld – blant annet ved at kostnadsbilag på minst cirka 1.800.000 kroner ikke ble levert regnskapsfører for bokføring».

Regnskapsovertredelsen ses på som uaktsom, med en strafferamme på fengsel i inntil ett år. Den tidligere lederen i Kongsvinger Knights Elite har erkjent forholdene som påtalemyndighetene mener han står bak, og behandlingen i tingretten ble derfor gjennomført som en såkalt tilståelsessak.

Selv om regnskapsovertredelsen er erkjent, går det frem i dommen at idrettslederen ikke var klar over ansvaret som tilhørte styreledervervet.

– Han la de ubetalte regningene inn i en egen mappe og han skjønte ikke at regnskapsføreren skulle ha disse. Videre har han forklart at han fulgte vanlig praksis etter råd fra styret, heter det i dommen – hvor det samtidig poengteres:

– Han burde ha gjort nærmere undersøkelser om sitt ansvar som styreleder. Retten mener han har opptrådt utenfor de normer som gjelder for andre i tilsvarende situasjon. Kravet om uaktsomhet er således oppfylt.

Tingretten mener at Knights-lederens uaktsomhet er grov og klanderverdig.

Imidlertid har ikke tilsidesettelsen av regnskapsreglene vært motivert ut fra en hensikt å unndra skatt eller avgift. Videre påpekes det at han stolte på rådene han fikk fra tillitsfolk rundt seg, og fulgte det han forsto var vanlig praksis. I så måte kan det ikke utelukkes at det er flere ansvarlige her, heter det i dommen.

Den tidligere daglige lederen og styrelederen i Kongsvinger Knights Elite ønsker ikke å kommentere saken overfor Mitt Kongsvinger.

Advokat Geir Langhelle satt i går kveld i møter, og hadde derfor ikke anledning til å kommentere saken utover det som kommer frem i dommen og innberetningene etter bobehandlingen.

Powered by Labrador CMS