Aud Ingrid Olstad, leder for Frivilligsentralen og prosjektleder for arbeidet med frivillighetsmeldingen.
Aud Ingrid Olstad, leder for Frivilligsentralen og prosjektleder for arbeidet med frivillighetsmeldingen.

Frivilligheten vil ha innspill fra deg

Publisert Sist oppdatert

— Det er viktig at frivilligheten ikke bare blir tatt frem i festtaler, men at den blir en viktig og naturlig del av livet vårt. Frivillighet kan være noe så enkelt som å ta inn posten for naboen eller å slenge en ekstra neve med grus over gjerdet når det er glatt. Hverdagsheltene må vi aldri glemme, sier Aud Ingrid Olstad.

Hun leder Frivilligsentralen i Kongsvinger som fungerer som et nav for all frivillighet i kommunen, både i form av møteplass og koordineringsorgan. I tillegg er Olstad prosjektleder for arbeidet med den nye frivillighetsmeldingen, på oppdrag fra Kongsvinger kommune.

Arbeidsgruppen består av Aud Ingrid Olstad, Else–Marit Sætaberget og Britt Marie Paulsson. De representerer tre enheter i kommunen: kultur- og fritid, helse og omsorg og oppvekst.

Før frivillighetsmeldingen skal sendes på høring ønsker de innspill fra hele befolkningen.

— Vi ønsker innspill fra privatpersoner, lag og foreninger på frivillighet i Kongsvinger. Hvilken rolle skal frivilligheten ha her, også i fremtiden? Hva slags rolle ønsker folk selv å ha i den?

Her kan du komme med dine innspill (Link).

Stor dugnadsinnsats i Kongsvinger

— Det er mulig for alle å gjøre en frivillig innsats, det vil også frivillighetsmeldingen si noe mer om. For frivillighet har en verdi i seg selv. Den gjør at hverdagen blir bedre for alle, ikke minst for de som er frivillige.

Frivilligheten har en stor rolle i samfunnet, det opplever de også her i Kongsvinger.

— I begynnelsen av koronapandemien inviterte vi til sydugnad og lagde smittevernutstyr. 150 frivillige meldte seg. Gjennom plattformen Nyby har Kongsvinger kommune søkt etter frivillige til massevaksinering, her er det mange som har meldt seg til å hjelpe. Så mitt inntrykk er at folk vil bidra, de må bare vite hvordan og hvor. Meldingen skal også synliggjøre og organisere frivilligheten.

Sætaberget og Olstad planlegger et dialogmøte om frivillighetsmeldingen i kommunestyresalen 2. mars. Fristen for å melde seg på til dette er 26. februar.

I mellomtiden håper de å få innspill via spørreundersøkelsen på nett, som er koronatrygt i disse tider.

— Så håper vi at det lar seg gjøre at vi kan samles i mars. Dette møtet vil også bli streamet, sier Olstad og Sætaberget som er godt i gang med meldingen.

Powered by Labrador CMS