Debatt

«Lytt til eierne og de ansatte – stopp sentraliseringen»

Knut Hamletsen

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens holdning

Hamletsen er nestleder EL og IT Distrikt Hedmark og Oppland

Elvias planer om kraftig sentralisering til Hamarområdet på bekostning av ansatte fra Kongsvinger, Gjøvik og Elverum møter nå sterk motstand fra det politiske miljøet i Innlandet. Det er bra og helt nødvendig at eierne nå stiller kritiske spørsmål til å rasere mange arbeidsplasser i Innlandet og hvilken samfunnsmessig betydning dette vil få.

Enkelte uttalelser fra administrerende direktør Kristin Lian, i denne forbindelse, bør kommenteres ytterligere. Ledelsen i Elvia prøver å ufarliggjøre konsekvensene ved bedriftens planer. Ved å flytte 200 arbeidsplasser til Hamar er en stor sentralisering i Innlandet. Videre hevdes det at det å samle kompetansen og fagmiljøene på Hamar er nødvendig. Fagmiljøene skal derfor samles på Hamar. Arbeidsoppgavene skal derfor flyttes fra innlandsdistriktene og Oslo til Hamar.

Det er viktig å understreke at dette fortsatt er sentralisering, selv om ansatte fra Oslo er med på flyttelasset. Selvfølgelig er dette sentralisering til Hamar.

Tror Elvias ledelse at dagens ansatte som har nødvendig kompetansen er klar for lang dagpendling, eller at de samme ansatte er villig til å ta med familie og bryte opp lokalt nettverk for å starte et nytt «liv» på Hamar? Vår erfaring, er at det er svært få som velger å gjøre dette. Resultatet blir derfor at Elvia ender opp med å bytte ut mange av dagens ansatte med nye. Vi stiller derfor spørsmålet: Er dette en tilsiktet konsekvens, som Elvias ledelse kanskje ser på som en fordel? Uavhengig av mer eller mindre gode hensikter og forsikringer fra ledelsens side, ender dette opp som dårlig personalpolitikk som normalt omtales som en brutalisering av arbeidslivet.

Direktøren har fått spørsmålet om det er nødvendig å samle fagmiljøet fysisk i en tid da den digitale utviklingen har kommet så langt? Vi ser fordelen ved å samle fagmiljøet, svarer Lian.

Dette fremstår som en «tafatt» begrunnelse, som indikerer at Lian egentlig ikke har noe godt svar. Vi ber derfor Elvia om å lytte til signalene fra eierne og ansatte, og se muligheten til å beholde dagens kompetanse og videreutvikle denne - ved å la de ansatte utføre arbeidsoppgavene fra dagens lokasjoner. Alternativet vil bli at en stor del av dagens kompetanse forsvinner, og Elvia må erstatte denne med ny. I tillegg til dårlig behandling av dagens ansatte blir eventuelle nødvendige sluttpakker og kjøp av ny kompetanse på Hamar en kostbar løsning for bedriften. Hvordan er Elvias erfaring med desentralt arbeid siden mars 2020, da pandemien gjorde det nødvendig med utstrakt bruk av hjemmekontor?

Andre sammenlignbare bedrifter bekrefter at arbeidsoppgavene og samarbeidet mellom ansatte fungerer utmerket, selv om ansatte arbeider desentralt i denne perioden.

Tenk nytt og lytt til eierne og ansatte – ta ansvar og et helhetlig samfunnsansvar og reverser planene om nedleggelse av arbeidsplasser ute i distriktene!

Powered by Labrador CMS