Kommentar

«Hva har skjedd med kommunen vår?»

Hvordan så Kongsvinger ut for 10 år siden? Hvem bodde her for 20 år siden? Hvem har flyttet hit? Hvor har de flyttet de som ikke bor her lenger? Hvordan ser denne byen ut om 10 år? Hvor mange har flyttet hit da?

Dette er noen av spørsmålene vi i Mitt Kongsvinger skal forsøke å svare på framover.

Under fellesvignetten «Den store folkevandringen» er Mitt Kongsvinger med på en storstilt nasjonal journalistisk fellessatsing som åpnes i dag. Sammen med over 70 andre lokalaviser og NRK, er det lagt ned store journalistiske ressurser av å finne ut flest mulig sider ved bosettingsmønsteret i Norge.

I regi av interesseorganisasjonen Landslaget for Lokalaviser (LLA), Senteret for undersøkende journalistikk (SUJO) og NRK vil alt tallmaterialet som er hentet inn brytes ned til lokale forhold. Målet er at vi gjennom en serie artikler skal få et innblikk i utviklingen av bosetningen i akkurat vår kommune.

Til å bistå Mitt Kongsvinger med våre begrensede ressurser har vi hyret inn Glåmdalens tidligere sjefredaktør, Rolf Nordberg, til å dukke ned i det store tallmaterialet dette prosjektet har gitt oss tilgang til. I tillegg til egne journalister vil Rolf Nordberg i tiden som kommer presentere ulike sider av bosetningsmønstret.Vi vil også kunne sammenlikne utviklingen her med andre deler av landet.

Kongsvinger kommune har lenge snakket om betydningen av å skape vekst og tilflytning. Store ressurser er de siste årene blitt brukt på å skape en slik utvikling. Spørsmålet er om denne satsningen er målbar i tallene og utviklingen i kommunen.

Vi frykter at fasiten ikke er lystelig lesning.

Bosettingsmønster gjør også at tall kan brukes til framtidsplanlegging. Med hjelp av Statistisk Sentralbyrå (SSB) med sin lokale tilhørighet vil vi kunne framskrive utviklingen i kommunen.

Ofte blir politiske mål og strategier preget av håp og ønsker. Uttrykt vilje og ambisjoner vil noen ganger bli til ren ønsketenking, der tallenes realitet kanskje er helt annerledes. Mitt Kongsvingers mål med å rette fokus på dette er å bidra til en diskusjon om utviklingen og framtida til denne kommunen. Ved hjelp av en grundig og ambisjonsrik nasjonal fellessatsing er det innhentet et grunnlag for at disse diskusjonene skal basere seg på fakta.

Vi kan allerede ved oppstarten avsløre at denne kommunen uansett står ovenfor noen grunnleggende framtidige store utfordringer. Tallenes tale er for Kongsvingers del tidvis lite lystelig. Med vår "folkevandring" vil vi framover vise noen av de utfordringer vi står ovenfor.

KONGSVINGER
Powered by Labrador CMS