At Oslo-regionen skal prioriteres i vaksinekøen vil ikke Kongsvingers ordfører Margrethe Haarr støtte.

Har ikke bedt om Oslo-vaksinering

Ifølge en uttalelse er ordfører Margrethe Haarr en av 65 ordførere som skal ha bedt Stortinget om at Oslo-området prioriteres i vaksinekøen for korona. Det skal Kongsvinger-ordføreren ha seg frabedt.

Publisert

Margrethe Haarr sier hun aldri har vært med på noen godkjennelse av brevet som ble sendt Stortinget.

Uttalelsen det siktes til er sendt og formet av Styret for Oslo-regionen. Styret er valgt til å representere totalt 65 kommuner rundt Oslo-regionen i et samarbeidsorgan opprettet for å fremme felles interesser i regionen.

Det vakte oppsikt i flere kommuner da det i går ble kjent at styret på vegne av de 65 kommunene har sendt en henvendelse til Stortinget om koronasituasjonen.

«For å hindre smittevekst og konsekvenser av dette for hele Norge, ber vi om at vaksinestrategien tar hensyn til hvordan områder med høy befolkningstetthet og mobilitet er særlig sårbare for økning i smitten», står det i henvendelsen Stortinget har fått.

Dette griper rett inn i den pågående diskusjonen omkring strategien på vaksine-politikken, der Helsemyndighetene så langt har stått for et syn om at vaksinene skal fordeles jevnt ut over hele landet. Et syn som blant annet ledelsen i Oslo kommune har vært svært kritiske til, med henvisning til at områder med størst smittespredning og størst innbyggertall må prioriteres i vaksinekøen.

Flere kommuner har reagert på uttalelsen og hevder at de aldri er forespurt om innholdet i denne henvendelsen. Allerede i går var ordførere i flere av de berørte kommuner ute og sa at de ikke står bak dette.

Ordfører Haarr sier det samme:

— Vi har aldri blitt konfrontert med dette, og har hele tiden sagt at vi som kommune forholder oss til den strategien som Helsemyndighetene velger, og følger de råd og anbefalinger som gis fra Folkehelseinstituttet om dette, sier Haarr.

— Derimot vil vi kunne stille oss bak Regionrådets påpekning av de mange utfordringene som er knyttet til grenseområdene mot Sverige. Det er et utslag vi også mener det er viktig at sentrale politiske myndigheter tar hensyn til, sier Haarr.

Men at Oslo-regionen skal prioriteres i vaksinekøen vil ikke Kongsvingers ordfører støtte. De 65 kommunene som er med i dette regionale samarbeidet, representerer totalt 2,2 millioner innbyggere.

Powered by Labrador CMS