Flere barn og unge ber om psykisk helsehjelp

Kommunen har ikke fått ned ventetiden på psykisk helsetjenester. Forslag til tiltak skal nå behandles politisk.

Publisert Sist oppdatert

Kongsvinger kommune erfarer fremdeles et høyt og økende trykk på tjenestene under pandemien. Det opplyser kommunalsjef helse og mestring, Cathrine Pedersen til Mitt Kongsvinger.

— Dette gjelder barn, unge og voksne. Helse og mestringskomiteen holdes løpende oppdatert om situasjonen. Den seneste tiden ser vi særlig et økt behov fra barn og unge, sier Pedersen.

Det var i slutten av januar at kommunen først meldte om et sterkt press på psykiske helsetjenester, med inntil fire måneders ventetid.

— Vi hadde ikke denne type kapasitetsproblematikk verken på saksbehandling eller de utøvende tjenestene før koronapandemien, sa kommunalsjefen den gang.

- Vil prege tjenesten i flere år

Cathrine Pedersen forteller at kommunen har styrket saksbehandlertjenesten og at alle søknader behandles innenfor lovverket.

— Allikevel er det fremdeles for lang ventetid for mange – inntil fire måneder og det er bekymringsfullt.

— Utøvende fagtjenester er ikke dimensjonert for denne kraftige økningen. Det er en felles faglig oppfatning at ettervirkninger av pågående pandemi vil prege tjenestene i flere år fremover og at det er behov for å iverksette tiltak som sikrer hurtig psykisk helsehjelp. Forslag til tiltak skal behandles politisk i møterekken etter påske, sier Pedersen.

Kongsvinger kommune har også henvendt seg til Statsforvalteren i Innlandet for råd og bistand.

Helsedirektoratets befolkningsundersøkelse viser at barn og unge har fått dårlige psykisk helse under pandemien. I alderen 16 til 24 år oppgir hele 51 prosent at de har fått dårligere psykisk helse under pandemien, kommer det fram i undersøkelsen.

Trenger du noen å snakke med?

Mental Helse kan nås på 116 123.

Kirken SOS på 22 40 00 40.

Røde Kors samtaletilbud «Kors på halsen» er en tjeneste for barn og unge opp til 18 år, og kan nås på 800 33 321. Tjenesten er åpen mandag - fredag kl. 14-22.

Alarmtelefon barn og unge: 116 111

Powered by Labrador CMS