Under formannskapsmøte onsdag orienterte kommunalsjef helse og mestring, Cathrine Pedersen, om at det kan bli inntil fire måneders ventetid for de som har søkt om psykisk helsehjelp i kommunen.
Under formannskapsmøte onsdag orienterte kommunalsjef helse og mestring, Cathrine Pedersen, om at det kan bli inntil fire måneders ventetid for de som har søkt om psykisk helsehjelp i kommunen.

Økning i nye søkere samtidig som det tar lenger tid å få psykisk helsehjelp:
— Bekymringsfullt

Tilbudene for psykisk helsetjenester er for tiden under sterkt press i Kongsvinger, på nåværende tidspunkt er 53 søknader ikke sluttført. Onsdag sendte kommunen brev til Statsforvalteren for å få råd og bistand, men også for å sette tematikken på agendaen i fylket og nasjonalt.

Publisert Sist oppdatert

— Vi hadde ikke denne type kapasitetsproblematikk verken på saksbehandling eller de utøvende tjenestene før koronapandemien, sier kommunalsjef helse og mestring, Cathrine Pedersen, til Mitt Kongsvinger.

Under onsdagens formannskapsmøte orienterte hun og rådmann Lars Andreas Uglem om at tilbudene for psykiske helsetjenester for tiden er under sterkt press i kommunen. Her kom det frem at det kan bli inntil fire måneders ventetid for de som har søkt om psykisk helsehjelp i kommunen.

Pedersen presiserer at det kan ta inntil fire måneder, men at de også i en del tilfeller kan iverksette hjelpen hurtig.

Kommunalsjef for helse og mestring i Kongsvinger, Cathrine Pedersen
Kommunalsjef for helse og mestring i Kongsvinger, Cathrine Pedersen

— Inntil fire måneder er for lenge å vente, og vi må gjøre hurtige grep for å redusere tiden. Kommunen har fortsatt et forsvarlig tilbud innenfor regelverket, men vi må iverksette tiltak før situasjonen forverrer seg ytterligere, sier Pedersen.

Nå søker kommunen råd og bistand fra Statsforvalteren i Innlandet. Henvendelsen til Statsforvalteren kan forhåpentligvis sette tematikken på agendaen både i fylket og nasjonalt.

— Vi har nå søkt dialog med Statsforvalteren gjennom brevet i dag. Dette er også et signal om at pandemien og den sosiale nedstengingen naturlig nok påvirker veldig mange innbyggere.

— Med stor sannsynlighet er det mange kommuner som opplever samme utfordring, og vi mener at dette er en utfordring som må løses sammen. Vi erfarer at dette er et symptom på hva pandemien har medført av utfordringer for mange innbyggere.

Per nå har kommunen 53 søknader som ikke er sluttført ennå, opplyser Pedersen.

— Av disse 53 er det 15 som er ferdig saksbehandlet og som har fått vedtak og venter på første oppstartstime. Når kommunen mottar en søknad vurderes denne mot gjeldende lovverk, dermed kan det være at noen av av disse søknadene ikke innvilges tjenester, men heller henvises til eksempelvis lavterskeltilbud eller familievernkontor. Det er derfor ikke sikkert at det er så mange som 53 personer som venter på en tjeneste, men det er antallet personer som har bedt om bistand med bakgrunn i opplevd behov.

En tid for mye ensomhet

Det kommunen ser er en økning i nye søkere som pasienter. Pedersen forklarer:

— Når vi mottar søknader, kan dette være to kategorier: Enten helt nye brukere som ikke har vært i kontakt med den kommunale helsetjenesten tidligere, eller det kan være brukere som er i behov av et endret tilbudet som de mottar. Hovedandelen av økningen i brukere er de som ikke er kjent fra tjenesten fra tidligere og fordeler seg for det meste mellom 18-50 år.

— Dette relaterer vi til pandemien. Langvarig digital undervisning for studenter og hjemmekontor for mange har med stor sannsynlighet preget mange, og ensomhet og tunge tanker medfører at flere søker hjelp. Skolehelsetjeneste erfarer også en økning i antall henvendelser fra barn og unge som ønsker samtale, og dette ivaretas fortløpende.

Trenger du noen å snakke med?

Mental Helse kan nås på 116 123.

Kirken SOS på 22 40 00 40.

Røde Kors samtaletilbud «Kors på halsen» er en tjeneste for barn og unge opp til 18 år, og kan nås på 800 33 321. Tjenesten er åpen mandag - fredag kl. 14-22.

Alarmtelefon barn og unge: 116 111

— Vi tenker at det er viktig at mennesker som søker hjelp får den raskt, slik at problemene ikke eskalerer. Hjelpebehovene er ulike og det ønskes dialog med Statsforvalteren om det kan etableres tjenester som gir hurtig og kortvarig bistand med mål om at problemet ikke øker, mens ordinære tjenester ivaretar de som er i behov av mer langvarig oppfølging. Folkehelseprofilen til Kongsvinger og regionen viser en høyere forekomst av psykiske lidelser enn landet for øvrig, sier Pedersen.

Kommunene opplever også å ha fått overført mer ansvar knyttet til mer komplekse enkeltsaker som fordrer økt kompetanse og bemanning.

— Per nå er vi ikke kjent med at det finnes noen insentiver fra statlig hold for å styrke tjenesten. Det vil vi sette på agendaen via Statsforvalteren.

— Dette er en tid for mye ensomhet, det påvirker oss alle sammen. Jeg har en oppfordring om å bry seg, ta en telefon og gjør en henvendelse. Utgjør en forskjell for noen. Ensomhet er ikke noe man kan se på folk og det kan være vanskelig å be om hjelp. Det er mye man kan gjøre sammen innenfor gode smitteverntiltak. Kommunen har også delt kontaktinformasjon på telefon- og chattetjenester samt nasjonale hjelpetelefoner som det er fint å ta kontakt med, enten det er i påvente av tjeneste eller kanskje det er ting som kan løses på det nivået, avslutter kommunalsjefen for helse og mestring.

Powered by Labrador CMS