Kongsvinger Sentrumshotell AS har til nå mottatt 60 innspill.

Ønsker flere innspill fra unge om byparken

Hvordan folk mener et nytt hotell-, kino- og kultursenter i sentrum bør planlegges er noe Kongsvinger Sentrumshotell har etterspurt. Etter 60 besvarelser etterlyser de flere unge.

Den digitale undersøkelsen ble åpnet 5. mai, og så langt har Link Arkitekter registrert over 60 besvarelser. Har du lyst til å si noe om hva som bør skje i området, kan du klikke deg inn på denne lenken og delta – helt anonymt - frem til 31. mai, skriver Kongsvinger Sentrumshotell i en pressemelding.

– Vi venter med å gå dypere inn i svarene til svarfristen er ute, men det er gledelig å registrere at nokså mange har synspunkter og ideer for prosjektet. Dersom vi hadde gjennomført prosessen i form av et fysisk møte, ville vi ha sagt oss godt fornøyde med over 60 fremmøtte, sier Helge Hatland i Link Arkitektur, som er ansvarlig for selve reguleringsprosessen.

Selv om Hatland oppfatter engasjementet i kommunen som høyt, er det særlig én gruppe han gjerne skulle hørt mer fra; nemlig de yngste innbyggerne, frem til 30 år.

– Nesten alle besvarelsene kommer fra folk over 30 år. Alle tilbakemeldinger er kjærkomne, men det er klart at det er ekstra interessant å høre fra den gruppen som trolig kommer til å benytte området mest i årene som kommer, mener Hatland – og kommer med en klar oppfordring:

– Det er nå de unge kan være med å påvirke utviklingen i denne delen av Kongsvinger sentrum. Hva slags fritids- og kulturaktiviteter man ønsker seg, innhold i parken og ikke minst hvilke utendørsfasiliteter som er viktige.

Den digitale medvirkningsprosessen er en del av reguleringsarbeidet for et nytt hotell-, kino- og kultursenter i området rundt Rådhusteatret, Storgata og byparken. Tanken er at innbyggere, næringsliv og organisasjoner i Kongsvinger skal få anledning til å lansere forslag og ideer som ivaretar byens behov for sosiale arenaer, kulturopplevelser, større aktivitet og allmenn trivsel.

Innspillene fra medvirkningsprosessen vil bli summert opp i et eget notat. Dette notatet vil følge planforslaget og danne grunnlaget for videre utvikling av prosjektet. Det er et mål om politisk behandling av planforslaget tidlig i høst, og deretter legge det ut på offentlig ettersyn.

Powered by Labrador CMS