Inviterer til brukermedvirkning om nytt hotell, kino og kultursenter

Hva ønsker du for et nytt sentrumshotell, kino- og kultursenter i Kongsvinger? Hvordan kan sentrum, byparken og nærområdet utvikles til å bli enda mer levende og attraktivt for innbyggerne og næringslivet? Nå kan du komme med dine ønsker og gode ideer.

Som en del av reguleringsarbeidet for et nytt hotell- og kulturkvartal i området rundt Rådhusteatret, Storgata og byparken, inviteres innbyggerne, næringslivet og organisasjonene i Kongsvinger til en medvirkningsprosess.

Det melder Kongsvinger Sentrumshotell i en pressemelding onsdag.

Hensikten er å legge til rette for en kreativ prosess for alle som er opptatt av å utvikle området på en måte som ivaretar byens behov for sosiale arenaer, kulturopplevelser, større aktivitet og allmenn trivsel.

– I andre prosjekter har vi gjennomført slike medvirkningsprosesser som et eget møte/workshop for inviterte deltakere, sier Helge Hatland i Link Arkitektur, som er ansvarlig for selve reguleringsprosessen.

På grunn av koronapandemien lar det seg ikke gjøre å avholde et slikt møte fysisk, og dermed kom ideen om å gjennomføre prosessen digitalt.

Vil skape Kongsvingers nye storstue

– Fordelen er da at mange flere gis muligheten til å bidra, og det er noe vi virkelig ønsker for å få frem flest mulig gode ideer og innspill, forklarer han. Med en lokalisering av kino- og kulturbygget vis a vis Rådhusteatret, og et nytt hotell langs Storgata, får prosjektet den eksponeringen og tilgjengeligheten som gjør det levedyktig. På denne måten vil byens eksisterende kulturtilbud forsterkes og videreutvikles, og kombinasjonen av hotell og kultur vil gjøre det mulig å skape synergier som kommer byens innbyggere, organisasjoner, næringsliv og tilreisende til gode. Utbyggernes visjon er å gjøre området om til et samlingspunkt og et nav for det som skjer av kulturaktiviteter og andre aktiviteter i byen og regionen – rett og slett skape Kongsvingers nye storstue.

De nye byggene og utendørsfasilitetene åpner for en rekke muligheter og tilbud. Ønsket er altså at innbyggerne nå selv kan bidra med ideer som vil påvirke valgene som skal tas. En elektronisk, anonym undersøkelse er opprettet til formålet, og her kan du si din mening om en rekke forhold som blant annet:

  • Hvilke felles interesser finnes i området – og hvordan kan de utvikles enda bedre?
  • Hvordan kan denne delen av sentrum og byparken gjøres mer attraktiv og tilgjengelig for alle?
  • Hvilke fasiliteter bør finnes i området?
  • Hvilke tilbud og funksjoner bør selve hotellet inneholde?
  • Hvordan kan parken og sentrum friste tilreisende til å utvide oppholdet sitt? Ved å klikke på denne lenken kommer du til websiden som er laget for brukermedvirkningen. Her finner du også lenken til den elektroniske undersøkelsen hvor du anonymt kan legge igjen dine forslag, ideer og synspunkter. Innspillene fra medvirkningsprosessen vil bli summert opp i et eget notat. Dette notatet vil følge planforslaget og danne grunnlaget for videre utvikling av prosjektet. Det er et mål om politisk behandling av planforslaget tidlig i høst, og deretter legge det ut på offentlig ettersyn.

Ved å klikke på denne lenken kommer du til websiden som er laget for brukermedvirkningen.

Her finner du også lenken til den elektroniske undersøkelsen hvor du anonymt kan legge igjen dine forslag, ideer og synspunkter. Innspillene fra medvirkningsprosessen vil bli summert opp i et eget notat. Dette notatet vil følge planforslaget og danne grunnlaget for videre utvikling av prosjektet. Det er et mål om politisk behandling av planforslaget tidlig i høst, og deretter legge det ut på offentlig ettersyn. Siste frist for å delta er 26. mai 2021.

Powered by Labrador CMS