Tommy Smedtorp, 2. mannen på den lokale Sp-lista, fikk spille hovedrollen i en langdryg budsjettprosess.
Tommy Smedtorp, 2. mannen på den lokale Sp-lista, fikk spille hovedrollen i en langdryg budsjettprosess.

Sp-Tommy sikret flertall for Kongsvinger-budsjettet

Torsdag var budsjettet for 2021 til behandling i kommunestyret. Sp-representanten fra Øiermoen ble svært sentral i budsjettbehandlingen.

Publisert

I praksis ble det Smedtorps stemmer på vegne av posisjonspartiene som sikret et 17 mot 16 stemmer flertall for budsjettet for neste år.

De 33 representantene i kommunestyret satt foran sine dataskjermermer i over sju timer for å få behandlet neste års budsjett, og det var lite dramatikk da ordfører Margrethe Haarr (Sp) på imponerende vis loset kommunestyret igjennom en langdryg dag.

Samarbeidspartiene Senterpartiet, Venstre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet de Grønne og Høyre har til sammen 17 representanter.

I pakt av ordfører og møteleder måtte derfor Haarr delegere den politiske gjennomføringen av dagen til Tommy Smedtorp. Siden han også var utpekt som flertallspartienes gruppefører ble det 2. mannen på den lokale Sp-lista som fikk spille hovedrollen i en langdryg budsjettprosess.

Riktignok hadde opposisjonen gjort hjemmeleksene sine grundig i en uvanlig kort budsjettprosess de siste ukene.

Med Arbeiderpartiets gruppeleder Elin Såheim Bjørkli som dirigent forsøkte partiet seg med en rekke forslag som avvek litt fra de posisjonen hadde servert offentligheten allerede onsdag. Men i hver eneste avstemningsrunde kunne nevnte Smedtorp legge 17 stemmer på bordet, der Såheim Bjørkli med støtte fra SV, Rødt og Pensjonistpartiet i alle runder med forslag med uenighet endte på 16 stemmer.

Rådmannen og hans stab fikk mye ros for å ha levert et grundig og godt forslag til neste års drift av kommunen. Selv om rammene på budsjettet er på 1,5 milliarder kroner, var det generell enighet om at politikerne muligheter til store krumspring var høyst begrensede. Til det er budsjettet i stor grad bundet opp i lovpålagte oppgaver samt drift av de 1250 ansatte i kommunal forvaltning.

Fikk gjennom endringer

Likevel kom noen endringer som politikerne fikk igjennom. Men noen store flyttinger av penger innebar ikke forslagene. Mange av sakene var politiske bestillinger på emner de folkevalgte vil ha på bordet neste år.

Det var politisk samstemmighet om at satsingen på næringslivsutvikling, forskning og bærekraft skal prege kommunens prioriteringer.

Rådmannens forsøk på å hente noen penger fra hall og baneleie ble ikke godt mottatt. Her sa et enstemmig kommunestyre at prinsippet om gratisutleie for yngre videreføres.

Noe sponsoravtale for KIL Toppfotball som det har versert et forslag på lenge, endte som det meste annet denne sesongen for fotballklubben. Det ble tap også på denne arenaen og avtalen som gjaldt fra tidligere foreslås videreført.

Heller ikke penger til kveldsåpent eldresenter ble det. Det står ikke penger til Temareiser for ungdomsskoletrinnet på budsjettet, selv om opposisjonen ville ha det stående. Posisjonen vil også ha slike reiser, men mener det er helt urealistisk å se at noen får reise til Tyskland denne våren. Om noen derfor velger et norsk temamål skal det gis penger til det.

Ordfører Haarr avsluttet en lang dag med å hylle alle de som har loset kommunen igjennom et svært krevende korona-år.

Hun trakk også fram rådmann Lars Andreas Uglem for den store jobben han har løst så godt både som kriseleder og rådmann med kravstore politikeres mange ønskemål.

Haarr ville også takke sine politiske kolleger for et krevende år med savnet etter å kunne møtes fysisk store deler av året.

— Digital møteform er krevende, og jeg er stolt av måten vi har kommet igjennom dette på. Men føler samtidig at møteformen har gjort at tonen er blitt litt skarpere enn tidligere. Jeg finner grunn til å minne om at det er viktig at lokalpolitikken oppfattes som et sted for alle og at enhver skal kunne ytre seg fritt, var ordførerens lille julehilsen til sine kolleger.

Budsjettmøte var i alle fall ikke preget av noe skarp tone. Til det var enigheten for stor og Sps Tommy Smedtorps allianse vel samkjørte. Og etter drøye sju timer var det vel kanskje bare rett og rimelig at det faktisk også var samme Smedtorp, som sammen med Kjersti Dreyer Sidselrud fra Ap, var utpekt til å signere møteprotokollen. På en dag Smedtorp hadde gjort det meste kunne han jo like godt ta den jobben også.

Powered by Labrador CMS