FOR BUDSJETTENDRINGER: Øverst fra venstre er Thor Ringsbu (KrF), Henrik Mohn (MDG), Tommy Smedtorp (Sp), Kjell Arne Hanssen (Frp), Inger Noer (V) og varaordfører Eli Wathne (H) nederst til høyre.

Flertallspartiene er enige om budsjettendringer

Torsdag samles kommunestyret seg til budsjettmøte. I går holdt «regjeringspartiene» pressekonferanse og la fram 20 punkter på forslag de vil ha endret i rådmannens budsjettforslag.

Publisert Sist oppdatert

Flere av forslagene var en beskjed om at politikerne ikke vil la seg overstyre av administrasjonen.

Representantene for Senterpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Miljøpartiet de Grønne, Venstre og Kristelig Folkepartiet trommet seg sammen i Rådhuset og kunne framvise en lang liste med på politisk flertallsenighet på hva de vil ha endret i Rådmannens opprinnelige budsjett.

— Vi må satse nå. Alle kalkyler på alderssammensetning og innflytting er negative. Det er vår jobb å snu dette. Da mener vi det må iverksettes tiltak som kan motvirke utviklingen. Derfor ønsker vi å redusere kommunens forslag til driftsresultat med flere millioner kroner. Vi må heller ikke glemme at kommunen sitter på et disposisjonsfond på 270 millioner kroner, sa ordfører Margareth Haarr (Sp) da hennes samarbeidspartnere la fram sine endringsforslag som ender opp som forslag i torsdagens kommunestyre.

Forslagene tar for seg et vidt spekter av forslag til endringer i budsjettforslaget og inneholder blant annet følgende punkter:

 • Mer styring av vikarbruk og krav om tiltak for å redusere deltidsjobber i kommune
 • Økt innsats for å nå målet om antall lærlinger i kommunen. (Skal være 36 - er 28 nå)
 • Prisene på Kongsbadet skal ikke økes
 • Kommunens skogbruksvirksomhet skal synliggjøres i resultatregnskapene.
 • En plan på dialogen og gjennomgang av alle kommunens interkommunale samarbeidsorganer
 • En utvikling av grendene i kommunen
 • En kartlegging av tilstanden ved kommunale bygg og en vedlikeholdsplan
 • Et forsterket fokus på næringsutvikling
 • Nye millioner til forskningssenteret
 • Etablere et eget trafikksikkerhetsutvalg
 • Legge fram en egen kulturmelding
 • Se på en differensiert utleie av Rådhus teateret tilpasset lokal kultur
 • Langsiktig plan for tilskudd til Anno museum
 • Evaluere eierskap i Finnskogen natur- og kulturpark
 • Vurdere mulighet til å gi støtte til flerårige prosjekt
 • Vil etablere et flerkulturelt råd
 • Ny behandling av tematur ungdomsskoletrinnet
 • En ny sak på politisk behandling av SFO-tilbudet
 • Kartlegge behovet for språkutvikling hos barn med minoritetsbakgrunn
 • Ivareta innkjøpet av nødvendig læringsbrett for skolene og sikre likeverdig utstyr
 • Kartlegge behovet for et aldersvennlig samfunn
 • Gratisprinsippet for baneleie for barn og ungdom videreføres

Siden samarbeidspartiene kunne legge fram denne listen allerede onsdag, vil det i kommunestyret derfor knyttes størst spenning til om opposisjonens forslag inneholder andre endringer enn disse som flertallet vil måtte ta stilling til.

Powered by Labrador CMS