Debatt

Anders Nupen, Shaqir Rexhaj og Gerd Samuelsen.

Brukerstyrt Personlig Assistanse for en verdig alderdom

Anders Nupen, Shaqir Rexhaj og Gerd Samuelsen

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens holdning.

hhv. leder for Landsforeningen for Ryggmargskadde (LARS), leder for NHF Innlandet og 3. k. til fylkesstyret for Partiet Sentrum Innlandet., 2. k. til fylkesstyret for Partiet Sentrum Innlandet.

Alle mennesker har rett på et aktivt og verdig liv. Mange med nedsatt funksjonsevne trenger en brukerstyrt personlig assistent (BPA) for å klare det.

 Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er ikke i dag en mulighet for personer over 67 år. Videre må det være dokumentert et bistandsbehov ut over 2 år og mer enn 32 timer ukentlig. For eldre med hjelpebehov som ikke får assistanse kan det bety isolasjon og ensomhet.

 Partiet Sentrum mener det er urimelig at det kun er hjelpetrengende under 67 år som kan få BPA. Eldre har selvfølgelig behov for sosial deltakelse og personlig utfoldelse uten å være avhengige av nettverk og familie. Mange eldre har ikke et slikt nettverk og blir da sittende passive og isolerte.

 Brukerstyrt personlig assistanse har en positiv effekt, gjennom å gi personer med hjelpebehov frihet og mulighet til selvstendige liv. Dagens regelverk må mykes opp både med antall timer og alder. Hensynet til enkeltmennesket må ligge til grunn for tildelingen.

Partiet Sentrum vil jobbe for brukerstyrt personlig assistanse (BPA) i alle livsfaser! Vi vil at BPA skal være et reelt likestillingsverktøy på alle arenaer for alle som har behov for det.

 BPA må gis uavhengig av alder og i alle livsfaser.

Powered by Labrador CMS