Ordfører Margrethe Haarr mener det vil være nok boligtomter, men innrømmer at reguleringsarbeidet gjør at det er et vakuum i tilbudet for tiden.

— Vi har et bolig-vakuum nå

Mandag skrev Mitt Kongsvinger om hvordan tilbudet av boligtomter ikke tilfredsstiller etterspørselen. Ordfører Margrethe Haarr mener tomtetilbudet vil bli bra - snart.

Publisert Sist oppdatert

Daglig leder i Nordbuhus Per Gunnar Gjermshus sier at tilbudet av boligtomter ikke tilfredsstiller etterspørselen. Ordfører Margareth Haarr innrømmer at det for tiden er et vakuum i eneboligutbyggingen, men lover at det finnes lys i tunellen etter planprosessene er gjennomført.

— Vi mangler ikke på areal og utpekte områder for utbygging av eneboliger, men det er for tiden for lite tilbud på ferdigstilte og sentrumsnære eneboligtomter. Vi er inne i et lite vakuum nå, sier ordføreren.

— Det tar tid å utvikle boligområder. Det er omfattende prosesser som må til før markedet får tilbudet. Vi har hatt mange prosesser for å finne egnede områder. Dette var også en del av arealplan for 2050-arbeidet. Nå er flere av de områdene som er utpekt i gang med reguleringsplanene. Når vi har kommet igjennom dette, vil tilbudet bli langt bedre enn akkurat nå, sier Haarr.

Forstår frustrasjon

Ordfører Haarr kan forstå frustrasjonen hos utbyggere som mangler klarerte tomter i forhold til etterspørsel, men minner samtidig at det også er utbyggernes ansvar å få satt i gang reguleringsprosessene i forhold til behovet i markedet.

— Kommunen selv har ikke store areal i eie for boligtomter, og vil være avhengig av utbyggeres vilje til å erverve privat grunn for utbygging i henhold til de vedtatte reguleringsplanene. Vi har pekt på områder der boligbygging er ønskelig i 2050-planen.

— Går reguleringsplanarbeidet raskt nok?

— Vi ønsker jo alle at dette skal skje så raskt som mulig, men reguleringsarbeid er omfattende og vil måtte ta tid både hos oss og alle andre.

Ta en prat

Ordfører Haarr håper ikke Mitt Kongsvingers påstand om at enkelte utbyggere vegrer seg for å kritisere den kommunale boligutbyggingen ikke handler om noen utbredt oppfatning:

— Vi hadde gode innspill og aktivt bidrag fra utbyggerne i arealplanprosessen, og jeg håper de som sitter på mest kunnskap om tilbud og etterspørsel ikke nøler med å at kontakt dersom de føler kommunen ikke følger med. Jeg innbyr enhver som er opptatt av dette å ta kontakt. Jeg er til som ordfører for å snakkes med, og håper ingen nøler med å gjøre det i slike spørsmål.

Utbyggingsplanene som Haarr kan legges fram er en omfattende liste på planlagte boligprosjekter i kommunen - noen av dem påbegynt, mens mange fortsatt er under prosess av å få gjennomført reguleringsplanene før de kommer til salgs på markedet.

Boligprosjekter med eneboligtomter/småhusbebyggelse:

Bogeråsen: Utbygging av eneboliger pågår, igjen ca 10 tomter

Bukkene Bruses veg: Trysilhus er i dialog med kommunen om bygging på kommunal grunn

Gullbekkbakken: Snart ferdig utbygd, noen tomter igjen for småhusbebyggelse, Nordbohus

Solbakken: Reguleringsplanlegging pågår, 30-40 boliger, Nordbohus

Marikollen Midtre: Reguleringsplanarbeid pågår, ca 200 boliger, Block Wathne

Øvre Badstuveg: Reguleringsplanarbeid pågår, ca 15 boliger, Wito

Holtlia/Puttara: 2 av 3 boligområder forventes igangsatt med reguleringsplanarbeid i 2021, Nordbohus, Boligpartner, Billerud

Nedre Langerudberget: Reguleringsplanarbeid pågår, ca 50 boliger, Block Wathne

Lierfløyta 2: Ferdig regulert, ca 20 boliger, Lier gård

Boligprosjekter leilighetsbygg/småhusbebyggelse:

Holt ungdomsskole: Reguleringsplanarbeid pågår, ca 130 boliger, Kongsvinger kommune

Glommengata 3: Ferdig regulert, 39 leiligheter, Ø.M.Fjeld

Jernbanegata 5: Reguleringsplanarbeid pågår, ca 70 leiligheter, Øst eiendom

Otto Wengs veg: Reguleringsplanarbeid pågår, ca 70 leiligheter, Øst eiendom

Haugekvartalet: 30 mindre leiligheter, innflytting 2021, KB-gruppen Eiendom

Løvenskiold terrasse: 58 leiligheter, innflytting 2021, Ø.M. FJeld

Midtbyen: Reguleringsplanarbeid pågår, ca 500 leiligheter

Nordlivegen: Ferdig regulert, ca 25 leiligheter, Elseth

Kongssenteret Øst: Ferdig regulert, ca 50 leiligheter, Citycon

Powered by Labrador CMS