Ungdomstrinnene på Austmarka barne- og ungdomsskole er i nye skolestrukturplanen foreslått å slås inn i KUSK, nå har elevrådet hentet inn elevens mening om saken
Ungdomstrinnene på Austmarka barne- og ungdomsskole er i nye skolestrukturplanen foreslått å slås inn i KUSK, nå har elevrådet hentet inn elevens mening om saken

Elevene ønsker ikke å komme til sentrum

91 prosent av elevene på Austmarkas ungdomstrinn er uenige i forslaget om å innarbeides i KUSK.

Publisert Sist oppdatert

På en anonym elevundersøkelse gjennomført i regi av Elevrådet ved Austmarka barne- og ungdomsskole har det kommet frem at majoriteten av elevene ønsker å fortsette skolegangen sin i Austmarka.

Det var 34 av skolens elever på ungdomstrinnene fra 7. til 10. klasse som deltok i undersøkelsen. De som ønsket å bli nevner den kortere skoleveien, det nåværende skolemiljøet og kontakt og god oppfølging av lærere på enkeltelever som grunner til at de ikke ønsker å bytte.

Elevrådet skriver også i sin oppsummering at det er elever som ikke ønsker å bytte til KUSK på bakgrunn av historier om vold, tyveri eller mobbing som de har fanget opp i mediene.

Powered by Labrador CMS