Koronapandemien ser ikke ut til å ha hatt noen påvirkning på antall anmeldelser.
Koronapandemien ser ikke ut til å ha hatt noen påvirkning på antall anmeldelser.

Kjeltringene er ikke i koronakarantene

Straffesakstallene for 2020 viser at antall anmeldelser i Kongsvinger økte svakt sammenlignet med året før.

Publisert Sist oppdatert

Dette kommer frem i en rapport Innlandet politidistrikt har sendt ut.

I 2020 var det 796 registrerte anmeldelser i Kongsvinger, mot 785 året før. Dette er en økning på 1,4 prosent. Samlet for Innlandet politidistrikt er det en nedgang på 1,6 prosent. De ønsker ikke å konkludere hvordan koronapandemien kan ha påvirket de ulike kriminalitetsområdene før de har statistikkmateriell før og etter pandemien. Men de mener at nedgangen på utstedte forelegg i 2020 på drøyt 10 prosent henger sammen med koronapandemien. I 2020 ble det utstedt 4543 forelegg, mot 5086 i 2019.

Oppklaringsprosenten for Innlandet politidistrikt har holdt seg stabilt over tid, og var i 2020 på 57,3 prosent. I 2018 og 2019 var dette henholdsvis 56,4 og 57,5. Resultatkravet nasjonalt ligger på 60 prosent, mens landsgjennomsnittet er på 49,4 prosent.

Når det gjelder saken som er ført for Glåmdal tingrett, har det vært en nedgang siste året. I fjor var det 150 saker, mot 195 året før. Nedgangen antas å ha sammenheng med nedstengning av tingretten i mars og april. Mange straffesaker ble satt på vent for å hindre smittespredning.

Anmeldelser i Kongsvinger

ØkonomiVinningVoldSeksual-lovbruddNarkotikaTrafikkTyveri fra boligTyveri fra fritids-eiendom
113 (89)195 (224)108 (107)28 (21)105 (115)223 (219)21 (6)3 (4)

Tall fra 2019 er gitt i parentes.

Powered by Labrador CMS