Debatt

Kongsvinger Høyre representantene Jannicke Mykkestue, Oskar Aanmoen og Sverre Offord.
Kongsvinger Høyre representantene Jannicke Mykkestue, Oskar Aanmoen og Sverre Offord.

Vi tar utdanning på alvor! 

Jannicke Mykkestue, Sverre Offord og Oskar Aanmoen

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens holdning.

Kommunestyrerepresentanter for Kongsvinger Høyre og medlemmer av komiteen for oppvekst og læring.

I dag, den 24. januar, markerer vi FNs internasjonale dag for utdanning, en dag dedikert til å reflektere over viktigheten av utdanning som en nøkkel til bærekraftig utvikling og et inkluderende samfunn. Utdanning er ikke bare en rettighet, det er også en plikt for samfunnet å sikre alle tilgang til kvalitetsutdanning uavhengig av bakgrunn. Kongsvinger Høyre er sterkt engasjert i dette ansvaret.

I dagens komplekse verden er utdanning et av de mest kraftfulle verktøyene for å forme fremtiden. Kongsvinger Høyre vil arbeide for å gi lærerne nødvendige ressurser, støtte og muligheter for kontinuerlig profesjonell utvikling. Dette vil styrke ikke bare lærernes kompetanse, men også skape et inspirerende læringsmiljø for elevene.

I tillegg til å styrke lærernes rolle, vil Kongsvinger Høyre fokusere på å modernisere læreplanene for å gjøre dem relevante for det 21. århundrets krav. I desember foreslo vi å styrke undervisningen om personlig økonomi, for å gi barna ferdigheter til å håndtere sin fremtidige økonomi og lære verdien av frihet.

 Det ble innført et livsmestringsfag under siste borgerlige, Kongsvinger Høyre ønsker å følge opp dette, spesielt med tanke på dagens digitale virkelighet. Vi må være proaktive for å sikre at ungdommen får nødvendig opplæring.

Lokalpressen avslørte i fjor ubehagelige sannheter om mobbing blant skolebarn i Kongsvinger. Ingen skal grue seg til å gå på skolen. Kongsvinger Høyre tar dette alvorlig og forslo en evaluering av tiltakene mot skolevegring og mobbing i kommunen. Det er gledelig at dette forslaget ble enstemmig vedtatt.

For å møte dagens utdanningsutfordringer trenger vi ikke bare engasjerte lærere og moderne undervisningsmetoder, men også en bevisst innsats for å støtte hver elev. Kongsvinger Høyre ser på leksehjelp som en brobygger mellom klasserommet og hjemmet, og vi vil utrede behovet for dette i skolen.

På FNs internasjonale dag for utdanning forplikter Kongsvinger Høyre seg til å forbedre skolen og utdanningstilbudene. Gjennom samarbeid, innovasjon og helhetlig tilnærming håper vi å skape en fremtid der alle borgere kan realisere sitt fulle potensial.

Sammen kan vi forme et samfunn der utdanning ikke bare er en rettighet, men også veien til en bærekraftig og inkluderende fremtid.

Sammen skaper vi fremtidens Kongsvinger!

Powered by Labrador CMS