Ulvebestanden vokser i Norge og Sverige

Den skandinaviske ulvebestanden har de siste par årene tatt seg opp igjen. I vinter ble det anslått en bestandsstørrelse på 480 ulver i Norge og Sverige.

Til sammen 480 ulver i Norge og Sverige er en økning på 30 ulver fra forrige vinter og en økning på 100 ulver i løpet av to år. Bestanden er med dette tilbake på omtrent samme nivå som i 2015, ifølge Rovdata.

– Utviklingen de to siste årene viser at den skandinaviske ulvestammen har vokst og at økningen hovedsakelig skjer i Sverige, sier Petter Wabakken, prosjektleder for ulveovervåkinga hos Høgskolen i Innlandet på Evenstad.

I Norge, inklusive grenserevir, ble det i vinter påvist 109 til 114 ulver, en liten oppgang fra 103 til 106 ulver forrige vinter.

– Når ulvene i grenserevir deles mellom landene, teller den norske delen av bestanden 83 til 86 dyr. Tallene inkluderer 24 døde ulver felt på jakt. Hvis vi trekker fra kjente døde ulver fra registreringsperioden, gjenstår det 59 til 62 individer før utvandring av ungulver og fødsel av nye valpekull, forklarer Kindberg.

Med beregningsmodellen er det anslått at det var 395 ulver i Sverige og halvparten av grenserevir i vinter.

– Det er en beregnet oppgang på 85 individer de siste to årene, sier Wabakken.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS