Debatt

Øyvind Randmæl-Warpe (t.v) og Oskar Aanmoen.

U-sving og dårlige løsninger i Gjemselund-saken

Øyvind Randmæl-Warpe og Oskar Aanmoen

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens holdning.

Formannskapsmedlemmer, Kongsvinger Høyre

Pensjonistpartiet med varaordfører Helge Thomassen leder tydeligvis posisjonens korstog mot KIL. Det kan vi lese i nok et leserinnlegg i byens aviser. Men, det er viktig å poengtere at Arbeiderpartiet, Rødt, SV og PP er samstemte i saken selv om Thomassen er utpekt til talsperson og ordføreren sitter stille i båten.

Takket være Høyres representant Egeberg ble saken diskutert og posisjonspartiene fikk flertall for et forslag som lignet på Høyre sitt. Noen få dager senere tar posisjonspartiene en U-sving i formannskapsmøtet og går tilbake til start. Først A, så B, nå tilbake til A. Det er slik vinglete politikk som med rette er med på å skape politikerforakt. Vi tror nok flere sitter igjen med et inntrykk at hovedproblemet med komiteens innstilling ikke nødvendigvis er selve forslaget, men at forslaget som gikk igjennom kom fra Høyre. Det er tydelig at krefter i AP som ikke satt i det komitemøte, har vanskelig for å svelge det og derfor svingte partipisken.

Høyre har også både i formannskapet og kommunestyret foreslått å invitere KIL til politikerne for å sakinformere om deres bidrag til Kongsvinger. Dette har ordfører blokkert og det er tydelig at krefter ikke ønsker at KIL skal få si sitt.

Forslaget som etter alt å dømme blir vedtatt under neste kommunestyret har store svakheter. Hvordan kan kommunedirektøren reforhandle en avtale når posisjonen på forhånd har bestemt at avtalen skal koste fotballen 910.000 kr? Det er ikke mye forhandlingsgrunnlag når AP+PP+SV+R har bestemt prisen på forhånd. Det er jo akkurat dette manglende handlingsrommet Høyre påpekte i komiteen for miljø og samfunnsutvikling.

Når det gjelder vinterdriften ser det nå ut som at KIL skal dekke kostnadene for at breddeidretten skal bruke bane 1, for de bruker også bane 1 om vinteren. Kommunen skal slippe unna, men fortsette å nyte godt av Gjemselund. Og hva om KIL etter alt dette bråket velger å ikke bruke bane 1 på vinterstid, men trene et annet sted. Skal kommunen likevel kreve 910.000 fra dem? Det er store uklarheter og svakheter i forslaget.

Vi ønsker å minne posisjonen på KILs sosiale profil med gatelag og gratis inngang for alle under 18 år på deres hjemmekamper. Her kunne heller kommunen sett på å bruke KIL mer aktivt i arbeidet mot nettopp barn og unge, for å få mer tilbake for pengene som gis. Med besøk til skoler, SFO og enda mer. Nå begynner også demente i Kongsvinger å bruke Gjemselund gjennom gå-fotball. Da er det urimelig at KIL skal sitte igjen med den store økningen i leieutgifter. Både med tanke på å hindre utenforskap og styrke folkehelsen er det viktig å få til en god breddeidrett, og da er også toppfotballen viktig.

I debatten brukes økonomi som et argument, at posisjonen hevder at man må ta fra barn og eldre for å finansiere KIL sier noe om deres prioriteringer. Høyre ønsker heller å ta fra politikernes egne godtgjøringer og se på byens parkeringsutgifter for å dekke inn dette. Vi registrer at posisjonen ikke ser på det som en mulighet.

Posisjonen lager sin egen fakta, akkurat som de gjorde i budsjettprosessen da de vedtok rentenedgang og økte skatteinntekter samme dag som Norges bank hevet renten. Så ser vi nå at kommunen styret mot et underskudd på 41 millioner kroner, kanskje enda mer.

Det blir spennende å høre ordførers festtale dersom KIL rykker opp denne sesongen!

Powered by Labrador CMS