Debatt

Styrk skole- og barnehageledernes arbeidsvilkår

Gerhard Omsted, styreleder lokallaget Skolelederforbundet region Kongsvinger

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens holdning.

9 av 10 skole- og barnehageledere mener lønnen ikke står i samsvar med ansvaret som ligger til stillingen. I disse dager forhandler våre tillitsvalgte om ledernes lønn lokalt. For barna og elevenes skyld håper vi at kommunene nå sikrer attraktive arbeidsvilkår for landets viktigste ledere.

I Skolelederforbundet har vi et motto: «Vi løfter landets viktigste ledere.» Ved første øyekast kan kanskje formuleringen virke noe selvhøytidelig. Men vi mener vi har god dekning for påstanden. Mange vil nok si seg enige med Skolelederforbundet i at gode skoler og barnehager er fundamentet for et godt samfunn. Lærerens rolle i skolen er lett å forstå, men hvorfor er lederen så viktig?

Forskning viser at svaret ligger i lederens utvikling av det profesjonelle laget i skolen. Gode ledere styrker skoler og barnehager gjennom å (1) sette riktig retning for organisasjonen, (2) utvikle hver enkelt medarbeider og (3) utvikle organisasjonen som kollektiv. Viviane Robinson fra University of Auckland har i sin forskning vist sammenhengen mellom skoleledelse og elevenes læring og utvikling. En rekke norske forskere underbygger samme bilde Det samme gjør Skolelederforbundets egne forskningsundersøkelser.

Hvor ble skole- og barnehagelederne av?

Med viktigheten av god ledelse i skole og barnehage i bakhodet, er det ikke rart at Skolelederforbundet nå er bekymret. Hele det siste året har det kommet mange meldinger om at flere ledere slutter, og at det er vanskelig å få nok kvalifiserte søkere til ulike lederstillinger i skole og barnehage. Mange steder har få eller ingen søkere blitt vanlig, og stillingene må lyses ut på nytt. Hva er så grunnen til at så få kvalifiserte kandidater ønsker å ta på seg en av landets viktigste og mest givende lederjobber?

Krevende arbeidssituasjon

I en rapport fra i fjor, utført av OsloMet og Høyskolen i Innlandet, oppgir nesten halvparten av mellomlederne i skolen ikke ser for seg å ta steget opp til rektorjobben.

De som har svart trekker blant annet frem følgende hovedårsaker til at de ikke ønsker å bli rektor:

  • Svært høy arbeidsbelastning
  • For mange administrative oppgaver
  • For lite støtte fra skoleeiers side

Lønn som gjenspeiler ansvaret

I følge en helt ny spørring blant våre medlemmer mener 90 prosent at lønnsnivået til ledere i oppvekst- og opplæringssektoren ikke står i samsvar med ansvaret og arbeidsbyrden. For å forebygge en lederflukt fra skole og barnehage er en opprusting av støtteapparatet rundt ledelsen, muligheter for profesjonell utvikling og bedre lønns- og arbeidsvilkår nødvendig. Vi må styrke rekrutteringen til lederstillinger innen opplæring- og oppvekstsektoren. Tilbudet til våre barn og unge avhenger av det.

Powered by Labrador CMS