Debatt

Elin Såheim Bjørkli, Arbeiderpartiet.
Elin Såheim Bjørkli, Arbeiderpartiet.

Arbeiderpartiet vil beholde barneskolene

Elin Såheim Bjørkli

Kongsvinger Arbeiderparti, gruppeleder

Debatten om skolestruktur i Kongsvinger er nødvendig og viktig, men det handler om mer enn økonomi, det handler også om vi skal ha liv i grendene våre. Rådmannen har lagt fram et forslag basert på bedriftsøkonomiske vurderinger, som er hans jobb. Så må vi politikere tenke samfunnsøkonomisk. Det fremstår uklokt å bevilge penger til samfunnsutvikling (inkl. grender og tettsteder) med den ene hånden og så legge ned skoler med den andre.

Selv om SSBs framskrivning av folkemengden i Kongsvinger er imot oss, er det mange indikatorer som tilsier at timingen for å legge ned skoler er dårlig. Folk flytter for første gang på lenge ut av Oslo, boligprisene i regionen vår stiger og det er mangel på romslige boligtomter i sentrum. Vi vet at det blir stadig flere eldre i grendene, men hvordan skal de ha det hvis alt offentlig flyttes ut? Vi må finne ut hvordan vi skal få folk til å bo i grender og tettsteder utenfor Kongsvinger by. Vi vil at det skal være godt å bo i Kongsvinger, enten du velger å bo i byen eller du velger å bo på bygda. Da må vi være smarte. Kongsvinger Arbeiderparti gikk til valg på å beholde barneskolene vi har i dag. Det har vi som kommune råd til hvis vi tenker helhetlig. Vi må sørge for levende og trygge lokalsamfunn der ungene trives og får en god oppvekst, ha fritidsaktiviteter i nærområdene, friste de unge utflyttede tilbake, skape arbeidsplasser og ha barneskoler i nærheten av der folk bor. Hvis vi først legger ned grendeskolene er det nemlig ingen vei tilbake.

Powered by Labrador CMS