Debatt

Sentrumshotell – dett var dett

Dagfinn Sve

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens holdning.

Så ble det ikke noe sentrumshotell med et kulturkvartal i Kongsvinger. Alle synes det var leit. Politikerne ønsket det, med unntak av Kongsvingers firkløver bestående av KrF, SV, R og PP, hvorav de tre første har så liten oppslutning om sin politikk at de nesten er å se bort fra. Firkløveret hevder i media at de aldri har vært mot hotell, bare det ikke blir i Byparken. Så kan vi da be dem redegjøre for hvem som nå skal bygge hotell i byen? Likedan kan de også beskrive hvordan de ser for seg å utvikle et kulturkvartal som hang tett sammen med planene for hotellet. Partiene vil heller bruke penger på å utvikle Byparken – den som jo allerede er en «perle» som ikke bør røres i dagens bybilde.

«Dette er noe vi som kommune må lære av», uttalte ordfører Bjørkli om dette unike prosjektet som kunne skapt noe positivitet i byen. Det blir for lettvint. Hvordan vil dere bruke denne lærdommen til å legge til rette for hotell og bedre kulturfasiliteter? At det faktisk blir realisert i overskuelig framtid?

Kommuneadministrasjonen gjorde feil ved ikke å utrede alternative og realistiske lokasjoner for et sentrumshotell. Det slår Statsforvalteren fast i sin klagebehandling. Kanskje var det ikke så mye som skulle til for at en slik tilleggsutredning skulle være «innafor». For en legperson kan det virke merkelig at det må brukes ressurser på utredninger av alternativer som det ikke er realisme bak, og som ingen er interesserte å ta tak i.

En må igjen spørre seg hvordan dette kunne skje – politisk flertall, majoriteten av befolkningen (særlig blant de yngre) og investorer var for dette prosjektet. Så ble det krokspent på oppløpssiden. «Jeg er lei meg», sa kommunedirektøren. Det håper jeg det er mange som er, eller burde være, for med dette har en nok en gang greid å skusle bort en unik mulighet for å få til noe spennende her i Kongsvinger by.

Powered by Labrador CMS