RADON-KONFLIKTEN:

Radon-målefirma og kommunen krangler om en rapport etter radon-målinger i Kongsvinger ungdomsskole.
Radon-målefirma og kommunen krangler om en rapport etter radon-målinger i Kongsvinger ungdomsskole.

- Har tydeligvis misforstått

Firma har aldri før opplevd at en oppdragsgiver til de grader har forsøkt å påvirke innholdet i en uavhengig rapport.

Publisert

Kongsvinger kommune har «tydeligvis misforstått» deler av radon-rapporten fra Kongsvinger ungdomsskole.

Det skriver daglig leder Odd Magne Solheim i firmaet Radonor i den foreløpig siste delen av korrespondansen etter at Radonor fikk oppdraget og leverte en rapport. Kommunen godkjente ikke rapporten.

- Kommunen ber oss endre vår rapport under trussel om å kansellere oppdraget og bestille ny måling fra et annet radonfirma, oppsummerer Solheim.

Han mener det er «noe unødvendig å skape en konflikt av dette fremfor å forsøke dialog» og mener et møte om saken kunne løst problemene. «Vi kunne ha ryddet av veien eventuelle uklarheter og kanskje blitt enige om noen omformuleringer for å unngå de punktene dere tydeligvis har misforstått i rapporten», skriver han til kommunen.

Det skal ha vært planer om et møte om saken, fremgår det av brevet, men det ble aldri avtalt.

Situasjonen er spesiell, påpeker han

- Med mer 20 års erfaring fra slike saker, har vi ikke tidligere opplevd at en oppdragsgiver til de grader har forsøkt å påvirke innholdet i en uavhengig rapport, skriver Odd Magne Solheim.

Han gjentar at Radonor ser svært alvorlig på det inntrufne og har innhentet juridisk bistand.

- Vi fastholder at oppdraget er utført i henhold til deres bestilling, som uavhengig tredjepart og at våre anbefalinger er i tråd med relevante forskrifter, skriver Solheim i det siste brevet til kommunen.

Brevet imøtegår videre påstander og utsagn i Kongsvinger kommunes notat etter radon-rapporten fra ungdomsskolen.

Du kan lese hele brevet her.

Powered by Labrador CMS