For fort uten førerkort – må i fengsel

Kongsvingermannen har aldri hatt førerkort og suste inn i politiets laserkontroll i 91 kilometer i timen. Nå må han i fengsel for ulovlig bilkjøring.

Publisert Sist oppdatert

Det var rett før jul at kongsvingermannen var på vei til Trøndelag for å levere en bil. Mannen, som er i 30-årsalderen, holdt ifølge politiet en hastighet på 91 kilometer i timen. Høyeste tillatte hastighet på stedet er 80 kilometer i timen.

Under rettsmøtet i Kongsvinger tingrett sa han seg enig i at politiets fartsmåling er riktig. Han forklarte at han ikke så på speedometeret, og at han der og da ikke trodde at han kjørte så fort som politiets måling viste.

I rettsboken går det samtidig frem at han, med unntaket av det manglende førerkortet, hevder å holde seg til lover og regler da han kjører bil.

For kjøreturen i desember er nemlig ikke den eneste som har ført til straffereaksjon fra lovens håndhevere. Hele fire ganger tidligere er han straffet for kjøring uten gyldig førerrett. To av tilfellene skjedde i 2016 og to i 2019.

Den forrige straffereaksjonen mot mannen ble avsagt i en dom fra Hallingdal tingrett i februar i fjor. Også da var det ett tilfelle av bilkjøring – i for høy hastighet - uten førerkort som han måtte stå til rette for. Straffen den gang ble betinget fengsel i 18 dager med prøvetid på to år. Han ble også idømt en bot på 15.000 kroner.

– Foreliggende sak gjelder femte gangs kjøring uten førerrett, foretatt i prøvetiden for forrige dom for tilsvarende overtredelse. Videre er siktede siden 2016 tatt av politiet fire ganger – og straffet – uten at det har medført at han har avholdt seg fra denne typen lovbrudd. Både individualpreventive og allmennpreventive hensyn gjør seg derfor sterkt gjeldende i denne saken, heter det i den ferske tilståelsesdommen.

Kongsvingermannen er i et rehabiliteringsprosjekt knyttet til NAV. Tingretten har vurdert om soning i fengsel vil skade dette, og konklusjonen er at ubetinget fengsel i 24 dager er riktig reaksjon. Dette er en fellesstraff med den betingede reaksjonen han ble idømt i Hallingdal for snart ett år siden.

Han er også idømt en sperrefrist for førerrett for motorvogn i seks måneder beregnet fra det tidspunktet han ble stanset i desember.

Powered by Labrador CMS