Debatt

Julia Amelia Bøhmer.
Julia Amelia Bøhmer.

Personer med kjønnsinkongruens må bli tatt på alvor

Julia Amelia Bøhmer, transaktivist

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens holdning.

Evt info om debattanten

Jeg er forbannet av lovnader og unnskyldninger fra politikere og helsemyndigheter.

Jeg deltok på NRK’s direktesending av Folkemøte fra Trondheim 2. september. Mine følelser etter svar fra Solberg og Gahr Støre var i hvert fall ikke at transpersoner og ikke-binære blir anerkjent og tatt på alvor av staten, samfunnet og offentlig helsevesen.

Samme dag som 50 år siden homoparagrafen, paragraf 213, ble opphevet, kom Helsestasjon for kjønn og seksualitet (HKS) i Oslo kommune med en beskjed om avslutning av hormonbehandling til personer med kjønnsinkongruens, rettere sagt nye pasienter.

HKS skal ha fått et brev fra Statsforvalteren. Helsedirektoratet viderefører ikke retningslinjer de selv har innført, som er følgende:

Organisering og funksjonsfordeling av helsehjelpen til personer med kjønnsinkongruens bør være desentralisert, differensiert, koordinert, helhetlig og i tråd med prinsippet om lavest effektive omsorgsnivå.

  • Helsetjenestetilbud på alle tjenestenivåer – desentralisert.
  • Helsetjenestetilbudet er variert og individuelt tilpasset – differensiert.
  • Pasientforløpene er sammenhengende og koordinert – helhetlig.

Regionalt senter for kjønnsinkongruens opprettes i hver helseregion med tilbud om utredning, behandling og oppfølging.

Statsminister Jonas Gahr Støre sa unnskyld for behandlingen og straffeforfølgelsen av homofile dagen før “jubileet”. Plutselig kommer beskjeden om at hormonbehandlingen blir avsluttet dagen etter. Det er helt absurd.

Et livsviktig behandlingstilbud har blitt stoppet.

Pasienter som oppsøker for eksempel HKS er enten folk som ikke kommer inn på Rikshospitalet (NBTK), som får utredning der avsluttet, eller folk som ikke klarer å vente lenger.

Vi trenger at politikere, helsevesenet og skolesystemet tar transpersoner og ikke-binære på alvor.

Derfor trenger vi et verdig og desentralisert helsetilbud for personer med kjønnsinkongruens. Nå. Ikke-binære må også få helsetilbud offentlig, tillegg tredje juridisk kjønn.

I dag, fredag og lørdag er det demonstrasjoner mot NBTK og “bevar HKS’ behandlingstilbud” ulike steder. Jeg hadde gjerne arrangert demonstrasjon her på Kongsvinger, men av praktiske årsaker går det ikke på så kort varsel. Vi trenger demonstrasjoner også utenfor storbyene, dessverre. Her er hvertfall alle demonstrasjonene jeg vet om, i Trondheim, Kristiansand, Bergen, Oslo og Stavanger:

Powered by Labrador CMS