100 nye boenheter vedtatt utbygd

Da har Kongsvinger fått et utvidet boligtibud! Et enstemmig Kommunestyre vedtok torsdag den endelige reguleringsplanen for Nedre Langerud som ferdig utbygd vil kunne gi 100 nye boligenheter.

Selv om området ligger utenfor det som engang var skissert i Kongsvinger 2050-planen vil alle nå ha utbygging her. ca 100 nye boenheter ved Langerudberget.

"Det er Block Watne som er grunneier og forslagstiller. Det skal legges til rette for en blanding av eneboliger, tomannsboliger og mer konsentrert tett/lav boligbebyggelse, der hovedvekten er konsentrert småhusbebyggelse," heter det i vedtaket politikerne stemte igjennom på sitt møte. Området som det nå skal bygges på ligger innerst i Tiurvegen/Skjønningsengvegen i Langerudberget.

Totalt er området på 53 daa, som skal utbygges fordeles med ca 8 daa. enebolig/tomannsboligtomter, ca 13 daa. konsentrert småhusbebyggelse, som f.eks. rekkehus og kjedehus, og flermannsboliger med inntil fire boenheter, ca 10 daa konsentrert småhusbebyggelse, som f.eks. rekkehus og kjedehus, og flermannsboliger med høyere utnyttelse opp til 8 boenheter, samt garasjeanlegg, 6 lekeplasser med turdrag og grøntområde. Det endelige utbyggingsforslaget skapte ingen debatt i kommunestyret.

Powered by Labrador CMS