Debatt

Jeg kan ikke tenke meg et tristere skue enn å stå oppe på festningsmuren og se en vegg av hvite vindturbiner i horisonten. Høyre har foran høstens valg programfestet at vi ikke vil bygge ut noe vindkraft i Kongsvinger, men heller oppgradere eksiterende vannkraftverk og utrede mulighetene for å etablere nye vannkraftverk i både Glomma og Glommas sidevassdrag for å øke den lokale strømproduksjonen., skriver Oskar Aanmoen.

Nei til vindkraft i hele Kongsvinger, ikke bare på Finnskogen!

Oskar Aanmoen

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens holdning.

Vindkraftmotstander og 4. kandidat Kongsvinger Høyre

Debatten om vindkraft i Kongsvingerregionen er med rette på dagsorden i forkant av kommunevalget. Det er bra at en så viktig sak er med på å dominere debatten. Vi som stiller til valg skyller velgerne å fortelle tydelig hva vi mener om disse monstermastene. Kongsvinger Høyre sier klart nei!

 Nylig var det folkemøte om vindkraft i Kongsvingerregionen. Der var skuffende få partier representert. Kongsvinger Arbeiderparti hadde sendt en skriftlig hilsen hvor de gjentok den skremmende setningen «ingen vindturbiner på Finnskogen». For øvrig en setning vi ikke finner i Kongsvinger APs valgprogram, der er ikke vindkraft nevnt med ett ord. Så da spør jeg, hvis vindturbinene til Arbeiderpartiet ikke skal være Finnskogen, hvor skal de være da? På Bæreia, Tjernsli, eller langs Glomma der majoriteten av Kongsvingerborgerne bor? Å gjemme seg bak utsagnet om et vindturbin-fritt Finnskogen er det samme som å åpne for vindturbiner andre steder i kommunen. Kongsvinger Høyre sier nei til vindturbiner ikke bare på Finnskogen, men i hele Kongsvinger kommune.

 Arbeiderpartiet er veldig tvetydige i sitt budskap. I verste fall kan en stemme på Arbeiderpartiet være en stemme for 217 meter høye vindturbiner i Kongsvingers urørte natur. Flere sentrale politikere i Kongsvinger Arbeiderparti har uttalt at de ikke er noen vindmøllemotstandere og åpner for at fremtidens energiløsning i Kongsvinger kan bestå av vindkraft. Der lokalbefolkningen sliter med å få satt opp en enkel hytte, der ønsker enkelte politikere å åpne opp for tungindustri i urørt norsk natur, det er leit og helt unødvendig.

 For å gi et bilde på hvor høyt 217 meter er så er det 14 Vinger kirke oppå hverandre. Jeg kan ikke tenke meg et tristere skue enn å stå oppe på festningsmuren og se en vegg av hvite vindturbiner i horisonten. Høyre har foran høstens valg programfestet at vi ikke vil bygge ut noe vindkraft i Kongsvinger, men heller oppgradere eksiterende vannkraftverk og utrede mulighetene for å etablere nye vannkraftverk i både Glomma og Glommas sidevassdrag for å øke den lokale strømproduksjonen.

 En «klassisk» vindturbin produserer cirka 15,5 gigawattimer med strøm i året. Til sammenligning produserer Kongsvinger kraftverk, en eneste demning, 200 gigawattimer i året. Med andre ord gir Kongsvinger kraftverk samme strømproduksjon som 13-14 turbiner som er i full drift, og de er sjeldent i full drift så den reelle forskjellen er egentlige mye større. Bare ved å bygge om kraftverket vi har og eventuelt oppgradere eller bytte turbiner vil strømproduksjonen kunne økes med virkningen av 1-2 turbiner til. Mens en demning kan stå i 100 år og kanskje enda lengre, må vindturbiner byttes helt ut etter maks 25 år. Så en demning med kapasiteten til 25 turbiner vil over en hundreårsperiode overleve ikke 25, men 100 vindturbiner.

 Den virkelige gevinsten vil komme om vi ser på muligheten av å bygge ett nytt kraftverk i Glomma og kanskje flere små i våre sidevassdrag som vi alt har i Brødbølfossen, Bedafors og Varalden. Det vil også skape lokale arbeidsplasser. Jeg vil heller se en skikkelig demning i Glomma, enn et hav av vindturbiner på enhver bakketopp gjennom Finnskogen, Bæreia og resten av Kongsvinger.

 Vindturbiner produserer ikke bare lite strøm i forhold til hva man ofrer, de kaster skygge, lager sjenerende mye lyd, dreper fugler og forutsetter enorme naturinngrep for å bli bygget. I tillegg kan turbinene virke forstyrrende på flysikkerheten og gi såkalte «iskast» som innebærer at isklumper fra rotorbladene på vinterstid blir kastet i høy fart mot bakken og kan i verste fall ta livet av både dyr og mennesker.

 Jeg og Kongsvinger Høyre gir et klart nei til vindturbiner i hele Kongsvinger. Kongsvinger Arbeiderparti virker det mer som kommer med et forsiktig tja, så lenge turbinene ikke står på Finnskogen, men heller i Bæreia, ved Tjernsli eller der folk kan se og høre dem fra sin egen stue. Det er verdt å vite dette når man legger stemmeseddelen i valgurnen i september!

Powered by Labrador CMS