Debatt

Øyvind Randmæl-Warpe og Sadug Alfeli, Høyre
Øyvind Randmæl-Warpe og Sadug Alfeli, Høyre

Nei til regjeringens rasering av bemanningsbransen

Øyvind Randmæl-Warpe og Sadug Alfeli

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens holdning.

Evt info om debattanten

Bemanningsbransjen gir en gylden mulighet for arbeid til arbeidssøkere. Men nå ønsker regjeringen å rasere hele bransjen.

En gang i tiden kjempet Arbeiderpartiet (Ap) for arbeidernes rettigheter. Den tid er forbi. Nå ønsker venstresiden (sammen med Ap) å gjøre det vanskelige å leie inn arbeidskraft fra bemanningsbransjen. Strengere innleieregler vil føre til dårligere produksjon i samfunnet, skape forsinkelser i byggeprosjekter og attpåtil ødelegge for ansatte som trivsel med fleksible arbeidstider.

Truer samfunnsutviklingen og arbeidsplasser:

Kongsvingerregionen er i vekst, noe vi skal være stolte av. Vi skal heie frem utviklingen og legge til rette for verdiskapning. Det er bare via verdiskapning at vi kan få folk ut i arbeid. Og vi vet at bemanningsbransjen er flinke til å få folk ut i arbeid, selv for personer med funksjonsnedsettelse.

Bemanningsbransjer har en unik evne til å matche enkeltindividets egenskaper opp mot arbeidsgivers behov. I tillegg får små- og mellomstore bedrifter dekket sine behov for arbeidskraft. Det er en vinn-vinn situasjon.

I Kongsvinger har vi mange små- og mellomstore bedrifter som leier inn arbeidskraft når man trenger kompetanse innen spesielt bygg- og anleggsbransjen.

Selv om arbeidsgivere skriker etter arbeidskraft, så sliter de med å finne kompetansen. Noe av grunner er fordi at 30 til 40 prosent av Kongsvingers befolkning, som er i arbeidsfør alder, står utenfor jobb- eller studielivet. 3 av 10 personer, altså. Dette tallet er for høyt. For den enkelte vil det bety mye å ha en jobb å gå til, og for samfunnet er det nødvendig at flere kommer seg inn i en aktivitet som kan bidra til fast jobb på sikt. Vi kan dokumentere at at bemanningsbransjen hjelper folk å få en fot inn i arbeidslivet. Så kjære Hadia, jeg trodde vi skulle få folk inn i arbeidslivet- ikke ut.

Det er verdt å merke seg at 59 prosent av de ansatte i bransjen opplever at deres erfaring ved å jobbe der har vært mer positiv enn det de hadde forventet. Kun 16 prosent har den motsatte opplevelsen.

Så mye som 70 prosent av norske bedrifter oppgir at de har noe eller store vanskeligheter med å finne folk med riktig kompetanse. I tillegg opplever Norge, og spesielt Kongsvinger, mangel på arbeidskraft i en rekke bransjer, og lovforslaget til regjeringen gjør det enda vanskeligere å skaffe arbeidskraft.

Blant annet vil innleienekt føre til at arbeidsplasser må bruke mer tid og energi på å skaffe midlertidig ansatte, fremfor å fokusere på å få jobben gjort. I tillegg vil arbeidstakere måtte takke ja til midlertidig jobb, for så å stå uten arbeid etter at prosjektet er ferdig, for eksempel når et hus er ferdig bygget.

Svartmaler en hel bransje:

Arbeiderpartiets Hadia Tajik mener at bemanningsbransje står for «utrygge arbeidsplasser og avmakt over hverdagen», noe som selvfølgelig ikke stemmer med statistikk og fakta. Jeg vet ikke hvor hun henter de påstandene fra, men her kommer noen brutale fakta til Hadia:

Sykefraværet i offentlig sektor er vesentlig høyere enn i privat sektor.

● Bemanningsbransjen har redusert arbeidsledigheten.

77 % av ansatte i bemanningsbransjen er fornøyde med lederen deres, noe som er høyere enn i offentlig sektor.

Ap og Sp styrer de verste kommunene med tanke på deltidsarbeid, selv om de gikk til valg for “hele stillinger”. Kanskje Ap må rydde litt i egne rekker først?

Ansatte i bemanningsbransjen har krav på like god lønn og like trygge arbeidsplasser som de øvrige ansatte i innleiebedriften. Dette bestemmes av likebehandlingsprinsippet og arbeidsmiljøloven, begge er lovfestet.

Så, hvilke konsekvenser kan innstramming av innleid arbeidskraft føre til? Jo, Øystein Nordal sitter med svaret. Han er administrerende direktør for Martin M. Bakken AS, og ble intervjuet av Østlendingen tidligere denne uken. Nordal forteller at han må takke nei til flere oppdrag, slik at han klarer toppene med egne ansatte. Det betyr at mine og dine byggeprosjekter kan bli kansellert.

Hvorfor skal man da rasere en hel bransje, kun fordi 16 prosent av ansatte ikke er fornøyde med bemanningsbransjen?

Powered by Labrador CMS