NAV regner med å betale ut feriepenger før sommerferien

Mange mennesker kan ha krav på feriepenger på dagpenger de fikk i 2020. I Kongsvinger var det ved utgangen av mars i fjor registrert 760 helt ledige og 618 permitterte, ifølge tall fra NAV.

Nav har igangsatt arbeidet med en slik løsning, så dersom det blir vedtatt, ser det nå ut til at vi rekker utbetaling før sommerferien, sier beredskapsleder Yngvar Åshol i Nav til FriFagbevegelse.

Etter politisk dragkamp på Stortinget ble det i februar klart at de rødgrønne partiene og Fremskrittspartiet fikk gjennom kravet om feriepenger på dagpenger til arbeidsløse og permitterte – men bare delvis.

Jobber med regelverk

Stortinget skal behandle bevilgningen til ordningen 26. april. Arbeids- og sosialdepartementet jobber nå med å få på plass regelverket for ordningen. Den vil bli fastsatt i midlertidig forskrift med hjemmel i folketrygdlovens paragraf 25–16 «Forskrifter ved allmennfarlig smittsom sykdom».

I begynnelsen av april i fjor var 433.000 mennesker registrert som helt eller delvis arbeidsløse, eller arbeidssøkere på tiltak hos Nav.

– Skattepliktig

Feriepengetillegget på dagpenger vil imidlertid ikke bli skattefritt, mener HR-selskapet Simployer som har analysert forslagene fra regjeringen.

«Dermed risikerer ansatte som har vært permittert, at store deler av ferietillegget spises opp av skattetrekk», skriver Simployer i en pressemelding.

I en melding til NTB understreker derimot statssekretær Vegard Einan (H) at selve utbetalingen av ferietillegget skal gjøres trekkfritt.

– Det vil si at det ikke skal gjøres et forskuddstrekk på ferietillegget i juni. Det er viktig å presisere at skatten for året sett under ett blir den samme selv om man velger å ikke trekke skatt i juni. Feriepenger er skattepliktig, og det vil også det foreslåtte ferietillegget på dagpenger bli, sier han.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS