Debatt

Paal Øieren, styreleder for Nasjonalforeningen for folkehelsen Innlandet.

Barns helse må beskyttes bedre

Paal Øieren

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens holdning.

Styreleder Fylkeslaget Innlandet

Nasjonalforeningen for folkehelsen har i flere år jobbet for et forbud mot reklame for usunn mat og drikke rettet mot barn. I fjor kom vi et langt skritt videre da Stortinget besluttet at det skal innføres et slikt forbud, men vi venter fremdeles på det endelige vedtaket.

I Norge, som i resten av verden, sliter vi med økende vekt. Sju av ti voksne har overvekt eller fedme, og det å ha såkalt normalvekt er nå blitt det uvanlige. Mellom 15 og 20 prosent av norske barn sliter også med overvekt og fedme.

Det er en sammenheng mellom flere alvorlig sykdommer og vektproblemtikk, og det er vanskelig å endre når vekten har satt seg på et høyt nivå. Å forebygge er derfor det viktigste vi kan gjøre for å få bukt med problemet – og det gjelder å starte tidlig.

Forskning viser oss at det er en klar sammenheng mellom barns kaloriinntak og reklamen de eksponeres for. Reklame virker, og derfor trenger vi å begrense de helseskadelige virkningene av den.

Befolkningen ønsker restriksjoner. En undersøkelse utført av Yougov på oppdrag fra Nasjonalforeningen, viser at over 70 prosent støtter et forbud mot reklame for usunn mat og drikke i sosiale medier rettet mot barn og unge.

70 prosent støtter også stans i markedsføring på emballasje, samt å fjerne brus, sjokolade og lignende fra kassaområdene i dagligvarebutikkene. Over halvparten av de som har svart, støtter også en 18-års aldersgrense for reklame for usunn mat og drikke.

Vi venter fremdeles på at regjeringen legger fram forslag om å forskriftsfeste et forbud mot markedsføring av usunn mat og drikke rettet mot barn og unge under 18 år. Det bør komme raskt! Barns helse trenger den beskyttelsen et slikt forbud vil gi dem. Vi oppfordrer vår nye helseminister til å ta raskt tak i denne saken.

Powered by Labrador CMS