Debatt

«Når kan vi si at en skole er for liten til å faktisk opprettholde et forsvarlig pedagogisk tilbud?»

Utdanningsforbundet Kongsvinger

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentenes holdning.

Line Bårdseth Lysen, leder

Brit Lorgen, nestleder

Lars Solbu, hovedtillitsvalgt

Debatten rundt skolestruktur i Kongsvinger pågår for fullt. Det er mange følelser og meninger knyttet til eventuelle nedleggelser av grendeskoler, noe som er helt naturlig ettersom dette påvirker mange i befolkningen.

Utdanningsforbundet Kongsvinger har i denne saken fokus på skolens kvalitet og det faglig-pedagogiske tilbudet til alle elever, enten de bor i utkanten eller i sentrum. Dette må ligge til grunn for enhver skolestruktur. Det er viktig at alle elever i samme kommune får et likeverdig opplæringstilbud.

Når kan vi si at en skole er for liten til å faktisk opprettholde et forsvarlig pedagogisk tilbud? Er det under 70 elever, 50 elever eller 30 elever? Det som er sikkert er at jo lavere elevtall skolen har, desto mer krevende blir det å opprettholde kvalifiserte lærere i alle fag. Det vil bli færre lærere som må inneha all kompetanse for å kunne gi det samme opplæringstilbudet som de ville fått på større skoler. Det å ha undervisningspersonell som pendler mellom flere skoler er ikke en god situasjon verken for elever eller ansatte.

Det er også viktig at lærerne har et fagmiljø der de kan reflektere og utvikle seg som lærere. Dette blir også svært begrenset når antall ansatte reduseres.

Barn trenger et sosialt felleskap for å utvikle seg både sosialt og faglig. Dersom det blir for få barn i en gruppe/klasse/skole er det ikke sikkert man finner venner/likesinnende/andre barn med samme interesser som en selv. Veldig små skoler er derfor ikke alltid en fordel for elevene. Jo eldre barna blir, desto viktigere blir det sosiale miljøet.

Vi håper at så mange som mulig har sendt inn sine innspill i saken før høringsfristen gikk ut slik at alle har blitt hørt før politikerne tar sine beslutninger. Det er de som til syvende sist tar avgjørelsene.

Powered by Labrador CMS