Debatt

Sadug Jones Alfeli og Louise Erichsen i Kongsvinger Høyre

Mennesker gir muligheter, i hele kommunen

Sadug Jones Alfeli og Louise Erichsen

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens holdning.

Kongsvinger Høyre

Kongsvinger er både en bykommune og en distriktskommune med grender og tettsteder. Det gir et mangfold av bomuligheter, næringsmuligheter og fritidsmuligheter i kommunen - med stort potensiale for videreutvikling.

 I dag må de aller fleste ungdommene våre reise ut av regionen for å ta utdanning utover videregående skole. Svært mange av dem bosetter seg der de studerer. Tall fra SSB viser at unge reiser fra distriktene, og at det er de eldre som blir igjen. Uten tilflytting av unge utenfra blir dette selvforsterkende. Som motvekt trenger vi flere utdanningsmuligheter her lokalt. Det gir en mulighet for de unge å kunne bli i regionen og få flere til å flytte hit. Derfor vil Kongsvinger Høyre stå på for at Kongsvinger skal bli en høgskole- og på sikt universitetsby. Det vil ikke bare gagne Kongsvinger, men hele regionen.

 Det må bli lettere å ta hele kommunen i bruk – hele livet. Derfor vil vi opprettholde dagens skolestruktur så lenge det er elever nok til å gi et likeverdig og forsvarlig tilbud til alle. Vi vil legge til rette for at alle barn, unge og eldre skal ha mulighet til å delta på en fritidsaktivitet i uka uavhengig av familieøkonomien.

 Vi vil tilrettelegge for økt tilflytting og arbeidsplassvekst i samarbeid med vårt lokale næringsliv og fortsette arbeidet med å synliggjøre Kongsvinger nasjonalt. I Kongsvinger har vi mange som pendler og vi vet at mange kan og ønsker å jobbe hjemmefra noen dager i uken. Det gjør pendlertilværelsen mer attraktiv og enklere å tilpasse hverdagslivet. Derfor er bredbåndsutbygging viktig – gjerne kombinert med fleksible kontorplasstilbud. Coworking løsninger er populære både for start-ups, selvstendig næringsdrivende og pendlere.

 Kongsvinger Høyre vil være en pådriver for å utvikle nye løsninger som vil bidra til at flere kan bo lengre hjemme – uansett hvor de bor i kommunen. Parallelt med dette må vi arbeide for at det bygges flere tilpassede boliger – og at vi i enda større grad tar i bruk de statlige virkemidlene som finnes gjennom f.eks. Boligbanken.

Kongsvinger Høyre har i denne perioden bidratt til å få etablert en tilskuddsordning for grender og tettsteder, og den ønsker vi å videreutvikle i neste periode. Vi ser at det har bidratt til en rekke flotte tiltak med godt lokalt eierskap. Det heier vi på! Det er sammen vi bygger det gode Kongsvinger-samfunnet. I hele Kongsvinger.

Powered by Labrador CMS