Debatt

Lokallagsleder for Kongsvinger MDG Øyvind Henriksen og fylkestingsrepresentant Innlandet MDG, Suhur Lorch-Falch.

MDG sier nei til utbygging av vindkraft i uberørt natur

Øyvind Henriksen og Suhur Lorch-Falch

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens holdning.

Lokallagsleder Kongsvinger, og fylkestingsrepresentant Innlandet MDG

På mandag 17. juni var det et folkemøte mot vindturbiner i Kongsvinger der alle partier var invitert, også Miljøpartiet De Grønne. Vi vil beklage at vi ikke fikk stilt opp der, men vil med dette klargjøre vårt syn på saken.

MDG vil ha full stans i utbygging av vindkraft i natur og friluftsområder, og vi vil heller ha vindkraft i det vi kaller “grå arealer” og til havs.

Utbygging av vindkraft har store konsekvenser for naturen og dyrelivet. Vi mener vi må verne Norges siste villmarksområder for å beskytte sårbar natur slik at fremtidige generasjoner også kan oppleve store sammenhengende områder med vill og urørt natur. Vi må heller satse på energisparing, solenergi og å bygge havvind der konsekvensene for fugl og fisk er små.

Selv om vi er mot store naturskadelige vindparker på land, er vi for å bygge vindkraft i utbygde områder som havneanlegg, industriområder, næringsarealer og langs motorveistrekninger. Vindkraftutbygging skal ikke redusere områder med urørt preg eller andre natur- og friluftsverdier. 

Powered by Labrador CMS