Rådmannen får forslaget i retur:
Kommunestyret ønsker større satsing på Kulturskolen

Publisert

Politikerne i kommunestyret er ikke fornøyd med måten rådmannen og hans stab har behandlet Kulturskolen.

Under budsjettdebatten torsdag fikk rådmannen i retur forslaget omkring økonomien og satsningen på Kulturskolen med klar ordre om å komme tilbake til politikerne med noe bedre enn forslaget som lå på bordet.

Det er for tiden lang venteliste for elever som ønsker seg plass på Kulturskolen. Det er nå 284 elevplasser på tilbudet om Kulturskole på fritiden. For tiden står 38 elever på venteliste. Hovedvekten av søkerne på venteliste ønsker seg teater eller individuell gitar- og pianoundervisning. I forslag til budsjett ble det fremmet forslag om en økning på en halv stilling ved Kulturskolen, men dette ville ikke redusere køene av elever.

Både Arbeiderpartiet og Venstre ga i kommunestyret klar beskjed om at forslaget som var lagt fram ikke var i henhold til den bestillingen politikerne hadde bedt om.

— Utredningen om Kulturskolen er ikke det vi ba om. Kongsvinger har fortsatt et dårligere tilbud på dette feltet enn kommuner vi kan sammenlignes med. Jeg mener det bør sees på muligheter for eksempelvis utnyttelse av gruppeundervisning. Jeg ønsker meg derfor en bredere og bedre sak på Kulturskolen, sa Inger Noer (V) i debatten i kommunestyret.

— Vi ønsket oss et forslag med mulige tiltak for å få flere barn inn i Kulturskolen. Det spørsmålet ser jeg ikke er besvart i det forslaget som er lagt fram, mente Elin Såheim Bjørkli (Ap).

Både Eli Wathne (H) og Thor Ringsbu (KrF) sa seg enig i at forslaget om Kulturskolen må utredes videre, og flere av debattantene understreket at det må søkes kontakt med de lokale kulturkreftene i diskusjon om måter Kulturskolen kan øke elev kapasiteten.

Powered by Labrador CMS