Vi må snakke sammen om fagutdanning

Publisert Sist oppdatert

Fra en av våre medarbeidere i NAV – som jobber med å få ungdom ut i jobb eller i utdanning – fikk jeg høre følgende for en kort stund siden: Det er ikke populært å ta fagutdanning. Her i vårt lokalmiljø, der vi har mange industribedrifter som ansetter folk med fagbrev, går folkesnakket om at «blir du værendes i jobb i industrien, så utvikler du deg ikke».

På folkemunne kjenner vi også utsagn om at «du får ta deg en skikkelig utdannelse, ellers blir du sittende i kassa på Rema».

Det er vel på tide å ta et oppgjør med disse holdningene?

Koronatiden har vist oss at er det er yrker innen butikk og salgsarbeid, industrivirksomhet, pleie- og omsorgssektoren og ikke minst; renhold, som har vært kritisk arbeidskraft det siste året. Dette er yrker som stort sett krever fagutdannede folk. Og her er det mange gode og fremtidsrettede – og ikke minst sikre arbeidsplasser, som kan gi folk et godt levebrød og en fin yrkeskarriere. Vi har også sett at mange bedrifter er avhengig av fagarbeidere fra utlandet. Under en pandemi er det synliggjort at dette kan være en sårbar avhengighet. Jeg tror flere bedrifter vil vurdere dette som en risiko fremover.

Vi i NAV i Innlandet har gjort en kartlegging av behovet for arbeidskraft i våre to store industriklynger i fylket; i Kongsvingerregionen og på Raufoss. Det som har festet seg er at fagbrev alltid vil være etterspurt kompetansenivå innenfor industrien. I vår undersøkelse sier 57 % av bedriftene at de vil ha behov for ansatte med fagbrev i tiden som kommer.

Dette samsvarer godt med den undersøkelsen NHO har gjort opp mot sine godt over 6700 medlemsbedrifter (Kompetansebarometeret). Medlemsbedriftene sier at de neste 5 årene har de størst behov for kompetanse innenfor håndverksfag, tekniske fag og ingeniører. 6 av 10 NHO bedrifter mangler ansatte med rett kompetanse.

Det er viktig at industrien i Innlandet klarer å rekruttere medarbeidere med riktig kompetanse. Det bidrar til å skape gode og trygge arbeidsplasser i tiden framover, og det er med på å gjøre Innlandet til et godt sted å leve.

1.mars går fristen ut for å søke på videregående skole. Jeg vil oppfordre både ungdom og deres foreldre/foresatte om å ta en god prat om valget av karrierevei. Se litt på mulighetene for å ta en fagutdannelse, for her er det virkelig muligheter for spennende og interessante jobber i fremtiden. Og la oss slutte med å snakke nedsettende om å ta en utdannelse innenfor de tradisjonelle fagyrkene. Mye har skjedd i disse sektorene de siste årene, både når det gjelder kravene til faglig kompetanse, arbeidsoppgaver og lønnsnivå

Powered by Labrador CMS