En av motorsyklistene som satte kursen fra Kongsvinger til Hamar i juni i 2019, kom ikke lenger enn til Vallset. Der pådro han seg omfattende skader i kollisjon med en bil.
En av motorsyklistene som satte kursen fra Kongsvinger til Hamar i juni i 2019, kom ikke lenger enn til Vallset. Der pådro han seg omfattende skader i kollisjon med en bil.

MC-fører hardt skadet i kollisjon: Bilfører dømt til betinget fengsel

Bilføreren som for halvannet år siden kolliderte med en av fire motorsyklister på vei fra Kongsvinger til konsert i Hamar, er dømt til 21 dagers fengsel. Motorsyklisten ble hardt skadet.

Publisert

Bilføreren er en mann i slutten av 20-årene fra Hedemarken. I tillegg til den betingede fengselsstraffen, er han fradømt retten til å føre førerkortpliktig motorvogn i seks måneder. Han må også betale sakens omkostninger med 4.000 kroner.

– Fornærmede var del av et motorsykkelfølge på fire på tur fra Kongsvinger til konsert i Hamar. De kjørte i formasjon etter hverandre, heter det i dommen fra Hedmarken tingrett.

Ulykken skjedde da motorsyklistene kom til Vallset. Det var midt på dagen, en lørdag i juni for halvannet år siden. Kjøreforholdene var gode og været pent.

Den fornærmede motorsyklisten ble ifølge dommen påført betydelige og omfattende bruddskader. Det ble etterpå behov for langvarig rekonvalesens. Han har etter ulykken vært igjennom en rekke operasjoner, men har fortsatt store smerter og er ikke fullt ut arbeidsfør.

– Nærmere halvannet år etter ulykken er han tilbake i jobb to dager per uke, uten utsikter til å i overskuelig fremtid kunne trappe opp noe ytterligere, heter det i dommen.

Uforståelig

Tingretten slår fast at den fornærmede motorsyklisten kjørte som nummer to av de fire. Motorsyklistene var en del av køen som oppsto bak en saktekjørende bil. På et tidspunkt ble den nå domfelte bilføreren liggende som nummer én bak den saktekjørende bilen. Bak ham igjen lå motorsyklistene på rekke og rad.

I dommen kommer det frem at den første av motorsyklistene kjørte forbi de to nevnte bilene. Da nestemann i rekka av motorsyklister skulle gjøre det samme, smalt det. Årsaken var at den bakerste av bilene svingte ut i kjørefeltet hvor motorsyklisten allerede var i gang med sin forbikjøring.

– Basert på den samlede bevisførselen har retten funnet det bevist at motorsyklistene lå rett bak tiltalte, og at de må ha ligget der i noe tid. For retten er det uforståelig at tiltalte ikke så dem, heter det i dommen.

Tingretten er ikke i tvil om at bilføreren burde ha sett motorsyklisten dersom han hadde kikket i speilet før han la seg ut.

Uaktsom

Bilføreren har forklart at han ble tvunget til å manøvrere bilen ut i motgående kjørefelt fordi den første bilen bremset opp.

– Manøveren skjedde brått, og det er åpenbart at tiltalte ikke fikk en tilstrekkelig god oversikt over trafikken bak seg før han la seg ut. I motsatt fall ville ikke ulykken ha skjedd. Retten er ikke i tvil om at manglende avstand til bilen foran var utslagsgivende for at tiltalte så seg nødt til å handle og legge seg ut – og at han ikke i tilstrekkelig grad sjekket at det var klart før han foretok manøveren. Både den korte avstanden til forankjørende og filbyttet må anses som uaktsomt i relasjon til Vegtrafikklovens paragraf tre, slår tingretten fast.

Retten mener også at bilføreren var uaktsom relatert til Straffelovens paragraf 280. Dette begrunnes med at den korte avstanden til forankjørende og at han la seg ut uten å avklare tilstrekkelig om det var klart.

– Uaktsomheten omfatter etter rettens syn også den betydelige skaden som oppsto. Tiltalte var fører av en personbil som blant annet med sin tyngde og harde overflater utgjør et betydelig faremoment overfor andre, selv når bilen har lav hastighet. Det var påregnelig at noen kunne bli betydelig skadet ved kollisjonen som skjedde, heter det i dommen.

Det poengteres samtidig at bilførerens uaktsomhet ikke anses som grov. Sistnevnte forklarer hvorfor han er frifunnet for kravet om betaling av oppreisningserstatning til den fornærmede motorsyklisten.

Mellom 106 og 122 km/t

Tingretten har i sine vurderinger lagt motorsyklistens hastighet til grunn. Farten før oppbremsing er av Statens vegvesen beregnet å være mellom 106 og 122 kilometer i timen. Motorsykkelen etterlot seg spor i motgående kjørefelt som vitner om kraftig oppbremsing i 20 meter.

– Fornærmedes hastighet kan ha hatt en viss betydning for at kollisjonen oppsto, og i alle fall for skadeomfanget, men kan ikke lede til straffrihet for tiltalte. I tilfeller der fornærmedes forhold har ført til frifinnelse, har skadelidtes opptreden stått langt mer sentralt i årsaksbildet enn i denne saken, heter det i dommen.

Bilføreren slipper å sone fengselsstraffen på 21 dager dersom han holder seg på rett side av loven i to år.

Powered by Labrador CMS