Helsedirektør Bjørn Guldvog og hans medarbeidere jobber nå for fullt med planen for hvordan Norge skal gjenåpnes fram mot sommeren.

Slik skal Norge gjenåpnes

En gradvis heving av tiltakene trinn for trinn i fire etapper. Det blir kjernen i den store planen for gjenåpning av Norge.

Publisert

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet jobber i disse dager for fullt med den nye strategien, som skal legges fram i siste halvdel av mars.

Som ledd i arbeidet er det også bestilt en ny rapport fra ekspertgruppen som ledes av professor Steinar Holden ved UiO. Der vil de økonomiske konsekvensene av ulike framgangsmåter for gjenåpning av samfunnet bli analysert.

Håpet er at Norge skal være fullstendig gjenåpnet innen utgangen av 2021, fastholder helsedirektør Bjørn Guldvog.

Men de store lempningene vil fortsatt la vente på seg en stund.

– De vesentlige skrittene må skje etter april, når vi har vaksinert alle i risikogruppene og alt helsepersonell.

Fire etapper

Ifølge Guldvog ser helsemyndighetene for seg en trinnvis gjenåpning i fire etapper:

* Fase 1: Her vil det komme lettelser for de prioriterte gruppene. Det betyr lettelser for barn og unge og lettelser for arbeidslivet. Disse grepene kan tidligst ventes i mai eller juni.

* Fase 2: Denne etappen vil trolig begynne fire til seks uker etter første fase. Det vil da komme lettelser knyttet til arrangementer og reiseliv.

* Fase 3: I denne etappen kan det ventes lettelser i kravene til avstand og gruppestørrelse. Kravene om hjemmekontor kan også stå for fall.

* Fase 4: Det siste som fjernes, er de grunnleggende smittevernrådene, som å vaske hendene og holde seg hjemme når man er syk. Det er også ventet at systemet med testing, sporing, karantene og isolasjon – TISK – vil bli opprettholdt lenge.

Tre scenarioer

I arbeidet med planen tar helsemyndighetene utgangspunkt i tre forskjellige scenarioer.

Det ene er et optimistiske scenario der alle i risikogruppene får tilbud om vaksine innen påske, mens resten av den voksne befolkningen i Norge får tilbud om vaksine før sommerferien.

I mellomscenarioet blir vaksineringen noe forsinket, mens virusmutasjonene får sterkere fotfeste.

Det tredje scenarioet er mer pessimistisk. Der rammes Norge av nye virusmutasjoner som vaksinene ikke virker på, slik at vaksineringen må begynne på nytt. I et slikt scenario ryker målet om full gjenåpning innen nyttår.

Smitten må holdes nede

Men hvor fort gjenåpningen kan skje, vil også være avhengig av hvor godt vi klarer å holde smitten nede de nærmeste to månedene, advarer helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Ifølge ham kan gjenåpningen skje raskere hvis smitten holdes lav.

– Uavhengig av vaksinasjonsgrad så må vi klare å holde kontroll på smitten ut mars og april. Hvis ikke så går vi inn i sommeren på en mye vanskeligere måter, sier Høie til NTB.

Bekymringen, forklarer han, er at for mange kan havne på sykehus hvis smitten begynner å spre seg kraftig før de i aldersgruppen 45–70 år er vaksinert. Skjer det, kan sykehusene bli overbelastet.

Men når befolkningen ned mot 40–50 år er vaksinert, er mye av jobben gjort.

Allerede i gang

Denne uka har både Storbritannia og Danmark kunngjort at de vil begynne å gjenåpne allerede i mars.

Det har fått flere til å stille spørsmål om hvor den norske planen blir av.

Men Guldvog avviser at Norge henger etter.

– Vi har allerede gjort noen lettelser for barn og unge. Så på én måte har vi allerede tatt det første steget, sier han.

– Det Storbritannia skal gjenåpne i mars, har vi gjenåpnet allerede.

(©NTB

Powered by Labrador CMS