Debatt

Spill for galleriet fra Sjur Strand

De lokale lederne av regjeringspartiene svarer på Sjur Strands kritikk av Nasjonal Transportplan

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens holdning.

Sjur Strand spiller for galleriet når han etterlyser regjeringspartienes lokale engasjement rundt jernbane. Han vet utmerket vel at vi her i regionen jobber tverrpolitisk for Kongsvingerbanen og at vi har gjort det i flere år. Det har blant annet ført til at vi har fått på plass en konsekvensutredning for Kongsvingerbanen. For man får ikke milliardbeløp uten at det foreligger en utredning.

At Jernbanedirektoratet var forsinket med utredningen slik at den ikke kom før i siste innspurt av NTP-prosessen, har gjort det krevende, spesielt når de selv dessverre har lave ambisjoner i sine anbefalinger. Vi har gjentatt vår bekymring for denne forsinkelsen med politisk ledelse i departementet og internt i våre partier fra forsinkelsen ble gjort kjent frem til KVUen endelig forelå. Det er avsatt 3,3 milliarder kroner til godstiltak og 24 milliarder til tiltak på eksisterende banenett i regjeringens forslag til NTP. Dette er også midler som kan brukes til Kongsvingerbanen.

Nå er det opp til Stortinget å avgjøre om man kan få til en ytterligere styrking av tiltakene og komme i gang tidligere med dem. Da blir det spennende å følge forhandlingene. Vi forventer en aktiv hedmarksbenk og vi forventer at også fylkespolitikerne – uavhengig av parti – følger opp Kongsvingerbanen og elektrifiseringen av Solørbanen med minst like stort engasjement som for Inter City. Dersom de fire kommunene i det interkommunale plansamarbeidet for ny E16, hvor tre kommuner styres av Arbeiderpartiet, blir enige om korridor, kan dessuten flere milliarder samferdselskroner omsettes i firefelts veg mellom Kongsvinger og E16 i løpet av de neste årene.

Eli Wathne, Kongsvinger Høyre

Thor Ringsbu, Kongsvinger KrF

Inger Noer, Kongsvinger Venstre

Powered by Labrador CMS